Privacy Policy for Miiula

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Laatimispäivä: 1.10.2011 Päivitetty 19.7.2018, EU:n tietosuoja-asetuksen asettamien vaatimuksien mukaisiksi.

Rekisterinpitäjä

Tmi Miiula y-tunnus: 2419937-6 Kurratie 4 D 12, 17200 Vääksy

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Miia Uotila Sähköposti: tmi.miiula@gmail.com Puhelin: +358 40 960 4910

Rekisterin nimi Miiulan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käyttötarkoitus:

Asiakassuhteen hoitamiseen Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin Tilastointiin Markkinointiin Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö Asiakkaan perustiedot:

asiakasnumero sukunimi ja etunimi postiosoite, postinumero sekä postitoimipaikka puhelinnumero sähköpostiosoite tilaushistoria ja tilauksen liittyvät tiedot asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot (esim. tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa) asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää

Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot tallentuvat rekisteröitymisen yhteydessä, uutiskirjeen tilauksen yhteydessä, yhteydenotoissa ja tilauksien teoissa.

Tietojen säilytysaika Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin ka?yttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Emme luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Rekisteröidyn oikeudet Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on maksuton ja se tulee lähettää kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalla henkilölle. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus peruttaa suostumus tietojen keräämisestä milloin tahansa.

Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot milloin tahansa maksutta. Pyyntöihin reagoidaan kiireellisyys luokituksella.

Merchant info

Miiula

tmi.miiula@gmail.com
Business ID: 2419937-6
VAT ID: FI24199376