Privacy Policy for Mesetan verkkokauppa

Mesetan verkkokaupan asiakasrekisterin tietosuojaseloste (laadittu 15.8.2020)

1. Rekisterinpitäjä

Viestintäpalvelu Meseta Tmi Puistomäenkatu 21 20810 Turku puh. 050 345 9278 info(a)meseta.fi

jäljempänä Meseta

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Seppo Kemppainen (yrittäjä) Puistomäenkatu 21 20810 Turku puh. 050 345 9278 seppo(a)meseta.fi

3. Rekisterin nimi

Mesetan verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimus ja oikeutettu etu huolehtia verkkokaupan asiakkaisen palveluista ja laskutuksesta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • Tilattujen tuotteiden postitus
  • Laskutus
  • Asiakkaiden palveleminen

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Meseta käsittelee verkkokaupan asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaiden henkilötietoja:

  • nimi
  • yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, osoitetiedot
  • tilauksen sisältö, toimitus ja maksutapa
  • mahdolliset erillisen toimitusosoitteen tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
  • yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten nimi ja y-tunnus

Tummennetulla merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

6. Tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Mesetan verkkokauppa on toteutettu Holvi-pankin avulla, joten tiedot tallennetaan Holvi-pankin käyttämin suojauksin. Tilauksiin liittyviä sähköpostiviestejä, laskuja ja kuitteja säilytetään kuusi vuotta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseänsä koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa häneen itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Meseta voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

10. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.

Merchant info

Mesetan verkkokauppa

info@meseta.fi
Business ID: 2258581-2
VAT ID: FI22585812