Privacy Policy for Mer.Mer Clothing

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä: Mer.Mer Clothing Y-tunnus: 2937334-5 peltonen-meri@outlook.com Tarhurintie 8 A 12 , 01350 Vantaa, Suomi

Rekisteristä vastaava henkilö: Meri Peltonen peltonen-meri@outlook.com 0415025061

Rekisterin nimi: Mer.Mer Clothing asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin, tilausten käsittelyyn ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin. Rekisterin pitäjä käsittelee tietoja myös lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta ulkomaille tai kolmansille osapuolille ja ne säilytetään luottamuksellisesti. Poikkeauksena on sellaiset osapuolet, joita voidaan tarvita tilauksen käsittelyyn tai lähetykseen (esimerkiksi posti).

Rekisteri tietosisältö Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot ja muut tarvitavat yhteystiedot, kuten sähköposti tai puhelinnumero, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista.

Tietojen säilytysaika: Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi sekä niin kauan kuin yrityksen henkilökohtainen kirjanpito sitä vaatii.

Henkilötietojen suojaus: Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Rekisteröidyn oikeudet: Asiakkaalle on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.

Loppusäännökset: Tilauksen tekemällä asiakas hyväksyy tässä selosteessa mainitut ehdot. Rekisterinpitäjä voi päitää nämä säännökset milloin vain, jolloi uusi päivitetty versio jukaistaan tällä sivulla.

Merchant info

Mer.Mer Clothing

info@mermerclothing.fi
Business ID: 2937334-5
VAT ID: FI29373345