English

Voimana toivo -kurssi 18.-20.9.2020/varausmaksu

Hanko viikonloput ja kurssit

€150.00

Incl. VAT 24.00% 7 in stock
Product description

Voimana toivo -viikonloppukurssi pe-su 18.-20.9.2020 Maaret Kallio & Johanna Pawli

Tästä linkistä maksat varausmaksun 150 €/hlö Hangon viikonloppuun.

Ke­nel­le ja mi­tä:

Voi­ma­na toi­vo -vii­kon­lop­pu­kurs­si so­pii yk­sin, ys­tä­vän tai kump­pa­nin kans­sa mat­kaa­vil­le kurs­si­lai­sil­le. Vii­kon­lo­pun ai­ka­na lä­hes­tym­me toi­von tee­maa se­kä mie­len et­tä ke­hon kei­noin. Kurs­sin ta­voit­tee­na on fo­ku­soi­da hy­vän elä­män yti­meen tar­kas­tel­len toi­voa sen kes­kei­sis­tä nä­kö­kul­mis­ta kä­sin: ta­voit­tei­ta, tun­tei­ta, ih­mis­suh­tei­ta, toi­pu­mis­ta ja elä­män sy­vin­tä tar­koi­tus­ta kä­si­tel­len.

Vii­kon­lop­pu­kurs­si koos­tuu Maa­re­tin luen­to-osuuk­sis­ta ja Jo­han­na Paw­lin kehol­li­sis­ta har­joi­tuk­sis­ta joo­gan ja hen­gi­tyk­sen kei­noin.

Kurs­si sal­lii hil­jen­ty­mi­sen oman työs­tä­mi­sen ja poh­dis­ke­lun ää­rel­le juu­ri sel­lai­sin voi­ma­va­roin, mi­kä kul­loin­kin on mah­dol­lis­ta. Kaik­ki teh­tä­vät teh­dään it­se­näi­ses­ti ja yk­si­tyi­syy­den ra­jo­ja kun­nioit­taen.

Ta­voit­tee­nam­me on lä­het­tää kurs­si­lai­set voi­maan­tu­nei­na, iloa se­kä loh­tua löy­tä­nei­nä ja kirk­kaam­mal­la fo­kuk­sel­la koh­ti hy­vää ar­kea ja toi­vo­rik­kai­ta ta­voit­tei­ta.

Kurs­si poh­jau­tuu Maa­re­tin huh­ti­kuus­sa 2020 jul­kais­tuun uutuuskir­jaan.

Kurssin hinta:

460 € (sis. alv 24 %) /hlö.

Hinta sisältää koko kurssiohjelman pe-su sekä lauantain lounaan. Maksajan ollessa yritys hintaan lisätään alv 24 %.

Varausmaksu 150 € vahvistaa paikan. Loppuosa (310 €) erääntyy maksettavaksi 1,5 kk ennen viikonloppua.

Paikka:

Hangon tunnelmallinen kaupungintalo, os. Vuorikatu 1.

Kurssiajat:

  • pe 18:00-20:00,

  • la 9:00-18:00 (välissä lounastauko) ja

  • su 9:30-13:00.

Majoitus:

Majoituksesta kurssiainen huolehtii itse.

Suosituksiamme ovat:

  • Hotel Regatta (www.hotelregatta.fi)
  • Villa Maija (www.villamaija.fi)
  • Hotel Bulevardi (www.hotelbulevard.fi) -yksityismajoitukset (www. lomahanko.fi).

Kurssietuna syyskuussa Hotel Regatan superiorhuone 140 € per yö 2hh, kun varaus on tehty viim. 2 kk ennen kurssia koodilla Merijooga. Varaus: info@hotelregatta.fi

Villa Maijasta olemme varanneet kurssilaisille kiintiön, jonka huoneita voit tiedustella suoraan meiltä: info@merijooga.fi. Hinnat alk 120 € /1hh/yö ja 130 €/2hh/yö.

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova, ja sen yhteydessä peritään varausmaksu 150 €.1 ,5 kk ennen kurssin alkua on suoritettava kurssimaksun loppuosa. Maksutiedot lähetetään emailitse varausvaiheessa ilmoittamaasi osoitteeseen . Jos osallistuja peruu osallistumisensa, varausmaksua ei palauteta. 1,5 kk tai vähemmän ennen kurssia tulleesta peruutuksesta veloitetaan täysi kurssimaksu. Veloituksetta voi nimetä toisen osallistujan tilalleen.

Sydämellisesti tervetuloa!

Merijooga