English

Voimana toivo -kurssi 19.-21.3.2021/varausmaksu

Hanko viikonloput ja retriitit

€150.00

Incl. VAT 24.00% 2 in stock
Product description

Voimana toivo -kurssi 19.-21.3.2021 Maaret Kallio ja Johanna Pawli

Koko viikonlopun kuvaus löytyy täältä.

Tästä linkistä maksat varausmaksun 150 €/hlö Hangon viikonloppuun.

Ke­nel­le ja mi­tä:

Voi­ma­na toi­vo -vii­kon­lop­pu­kurs­si so­pii yk­sin, ys­tä­vän tai kump­pa­nin kans­sa mat­kaa­vil­le kurs­si­lai­sil­le. Vii­kon­lo­pun ai­ka­na lä­hes­tym­me toi­von tee­maa se­kä mie­len et­tä ke­hon kei­noin. Kurs­sin ta­voit­tee­na on fo­ku­soi­da hy­vän elä­män yti­meen tar­kas­tel­len toi­voa sen kes­kei­sis­tä nä­kö­kul­mis­ta kä­sin: ta­voit­tei­ta, tun­tei­ta, ih­mis­suh­tei­ta, toi­pu­mis­ta ja elä­män sy­vin­tä tar­koi­tus­ta kä­si­tel­len.

Vii­kon­lop­pu­kurs­si koos­tuu Maa­re­tin luen­to-osuuk­sis­ta ja Jo­han­nan kehol­li­sis­ta har­joi­tuk­sis­ta joo­gan ja hen­gi­tyk­sen kei­noin.

Kurs­si sal­lii hil­jen­ty­mi­sen oman työs­tä­mi­sen ja poh­dis­ke­lun ää­rel­le juu­ri sel­lai­sin voi­ma­va­roin, mi­kä kul­loin­kin on mah­dol­lis­ta. Kaik­ki teh­tä­vät teh­dään it­se­näi­ses­ti ja yk­si­tyi­syy­den ra­jo­ja kun­nioit­taen.

Kurssin hinta:

460 € (sis. alv 24 %) /hlö. Jos maksajana on yritys, hintaan lisätään alv 24 %.

Hinta sisältää koko kurssiohjelman pe-su sekä lauantain kurssilounaan. Kurssi pidetään Hangon kaupungintaloss, jonka juhlatilat on varattu kokonaan käyttöömme. Huomioimme kaikki vallitsevat säännökset.

Varausmaksu 150 € vahvistaa paikan. Loppuosa (310 €) erääntyy maksettavaksi 1,5 kk ennen viikonloppua.

Paikka:

Hangon kaupungintalo, os. Vuorikatu 1.

Majoitus:

Majoituksesta kurssilainen huolehtii itse. Suosituksiamme saat kuvauksesta ja huomaa myös maaliskuun etuhintamme HOtel Regattaan (kun varaat majoituksen 2 kk ennen viikonloppua)

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova, ja sen yhteydessä peritään varausmaksu 150 €. 1 ,5 kk ennen kurssin alkua on suoritettava kurssimaksun loppuosa. Maksutiedot lähetetään emailitse varausvaiheessa ilmoittamaasi osoitteeseen ennen viikonloppua. Jos osallistuja peruu osallistumisensa, varausmaksua ei palauteta. 1,5 kk tai vähemmän ennen kurssia tulleesta peruutuksesta veloitetaan täysi kurssimaksu. Veloituksetta voi nimetä aina toisen osallistujan tilalleen. Huolehdithan matkavakuutuksesta, joka korvaa mahdollisen sairastumisen.

Sydämellisesti tervetuloa!

Merijooga