English

Voimana toivo -kurssi 11.-13.12.2020/varausmaksu

Hanko viikonloput ja retriitit

€150.00

Incl. VAT 24.00% 7 in stock
Product description

Voimana toivo -kurssi 11.-13.12.2020 Maaret Kallio ja Johanna Pawli

Tästä linkistä maksat varausmaksun 150 €/hlö Hangon viikonloppuun.

Ke­nel­le ja mi­tä:

Voi­ma­na toi­vo -vii­kon­lop­pu­kurs­si so­pii yk­sin, ys­tä­vän tai kump­pa­nin kans­sa mat­kaa­vil­le kurs­si­lai­sil­le. Vii­kon­lo­pun ai­ka­na lä­hes­tym­me toi­von tee­maa se­kä mie­len et­tä ke­hon kei­noin. Kurs­sin ta­voit­tee­na on fo­ku­soi­da hy­vän elä­män yti­meen tar­kas­tel­len toi­voa sen kes­kei­sis­tä nä­kö­kul­mis­ta kä­sin: ta­voit­tei­ta, tun­tei­ta, ih­mis­suh­tei­ta, toi­pu­mis­ta ja elä­män sy­vin­tä tar­koi­tus­ta kä­si­tel­len.

Vii­kon­lop­pu­kurs­si koos­tuu Maa­re­tin luen­to-osuuk­sis­ta ja Jo­han­na Paw­lin kehol­li­sis­ta har­joi­tuk­sis­ta joo­gan ja hen­gi­tyk­sen kei­noin.

Kurs­si sal­lii hil­jen­ty­mi­sen oman työs­tä­mi­sen ja poh­dis­ke­lun ää­rel­le juu­ri sel­lai­sin voi­ma­va­roin, mi­kä kul­loin­kin on mah­dol­lis­ta. Kaik­ki teh­tä­vät teh­dään it­se­näi­ses­ti ja yk­si­tyi­syy­den ra­jo­ja kun­nioit­taen.

Ta­voit­tee­nam­me on lä­het­tää kurs­si­lai­set voi­maan­tu­nei­na, iloa se­kä loh­tua löy­tä­nei­nä ja kirk­kaam­mal­la fo­kuk­sel­la koh­ti hy­vää ar­kea ja toi­vo­rik­kai­ta ta­voit­tei­ta.

Kurs­si poh­jau­tuu Maa­re­tin huh­ti­kuus­sa 2020 jul­kais­ta­vaan kir­jaan.

Kurssin hinta:

460 € (sis. alv 24 %) /hlö.

Hinta sisältää koko kurssiohjelman sekä lauantain lounaan. Maksajan ollessa yritys hintaan lisätään alv 24 %.

Varausmaksu 150 € vahvistaa paikan. Loppuosa (310 €) erääntyy maksettavaksi 1,5 kk ennen viikonloppua.

Paikka:

Hangon tunnelmallinen kaupungintalo, os. Vuorikatu 1.

Kurssiajat:

  • pe 18:00-20:00,

  • la 9:00-18:00 (välissä lounastauko)

  • su 9:30-13:00.

Majoitus:

Majoituksesta kurssiainen huolehtii itse.

Suosituksiamme joulukuussa ovat:

  • Hotel Regatta (www.hotelregatta.fi)
  • Hotel Bulevardi (www.hotelbulevard.fi) -yksityismajoitukset (www. lomahanko.fi).

Kurssietuna joulukuussa Hotel Regatan superiorhuone 120 € per yö 2hh, kun varaus on tehty viim. 2 kk ennen kurssia koodilla Merijooga. Varaus: info@hotelregatta.fi

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova, ja sen yhteydessä peritään varausmaksu 150 €. 1 ,5 kk ennen kurssin alkua on suoritettava kurssimaksun loppuosa. Maksutiedot lähetetään emailitse varausvaiheessa ilmoittamaasi osoitteeseen ennen viikonloppua. Jos osallistuja peruu osallistumisensa, varausmaksua ei palauteta. 1,5 kk tai vähemmän ennen kurssia tulleesta peruutuksesta veloitetaan täysi kurssimaksu. Veloituksetta voi nimetä toisen osallistujan tilalleen.

Sydämellisesti tervetuloa!

Merijooga