Privacy Policy for Osaaminen ratkaisee!

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuoja-/rekisteriseloste. REKISTERINPITÄJÄ /YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Maija Aurea Haaranen Laukkakuja 13, 41120 Puuppola Puh: 040 5446923 maija.aurea@gmail.com

REKISTERIN NIMI Maija Haarasen yhteystieto-/asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Maija Haaranen käyttää rekisterin henkilötietoja

1) asiakassuhteen ylläpitämistä, hoitamista ja kehittämistä varten, 2) markkinointiin, myös sosiaalisessa mediassa, 3) sekä analysointiin ja tilastollisiin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

1) Asiakkaan yhteystiedot kuten etu-ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yritys-, yhdistys-ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus. 2)Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakaspalautteet ja yhteydenotot. 3)Mahdollinen suostumus informaation lähettämiseen. 4)Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Tiedot asiakkaasta saadaan rekisteriin asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana rekisteröidyltä itseltään.

Sähköiseen suoramarkkinointiin pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön on oikeutettu vain Maija Haaranen.

Merchant info

Osaaminen ratkaisee!

info.mentorea@gmail.com
Business ID: 2906724-1
VAT ID: FI29067241