Terms & conditions for Mari Kuusisto

Tilaus- ja toimitusehdot

Toiminimen Mari Kuusisto yleiset käyttö- ja sopimusehdot

Päivitetty 15.1.2022.
Mari Kuusisto, 2201301-3 (jäljempänä sivusto) myy palveluita ja tekstituotteita yrityksille ja yksityishenkilöille. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Asiakkaalla on oikeus käyttää verkkokursseja sekä osallistua kursseille ja valmennuksiin etäyhteydellä ja maksullisiin webinaareihin näiden sopimusehtojen mukaisesti.

Palveluntarjoajan yhteystiedot Sähköposti: mari@marikuusisto.com Puhelin: 040 416 5133
Postiosoite: Ailakinkatu 13, 40100 Jyväskylä

Sivusto toimii toiminimen Mari Kuusisto alla. Sivustolla myydään valmennus- ja tekstituotteita, jotka toimitetaan asiakkaalle jälkeenpäin digitaalisesti tai joko etäyhteydellä tai kasvokkain tapahtuvina kursseina tai valmennuksina. Digitaaliset ja kirjalliset tuotteet toimitetaan automaattisesti asiakkaan tilauksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Sivustolla voi olla saatavilla myös maksuttomia tuotteita.

Kun asiakas tekee tilauksen sivustolta, hän hyväksyy samalla sen, että Mari Kuusisto voi lähettää hänelle kurssiin liittyvää sähköpostia ja muihin palveluihin ja hyvinvointiin liittyviä vinkkejä myös jatkossa. Jokaisessa viestissä on linkki, mistä tilauksen voi peruuttaa.

Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. Jos olet tilaamassa palvelua EU:n ulkopuolelta tai VAT-tunnuksellisena EU-ostona, olet oikeutettu verottomaan hintaan. Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan sähköpostitse.

Tilaaminen Kursseille, ryhmiin, työpajoihin ja valmennuksiin ilmoittaudutaan ja ne maksetaan sivuston maksupalvelun kautta ennakkoon. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti (ks. tietosuoja). Asiakkaan edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin sopimusehtoihin. Asiakas saa tilausvahvistuksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistuksesta ilmenevät ostetetut tuotteet ja niiden hinta. Henkilökohtaisen valmennuksen ostaessaan asiakas sopii ohjauksen ajankohdan ohjaajan kanssa sähköpostilla ja maksaa varaamansa valmennuksen ennakkoon.

Maksaminen Verkkokaupan tuottajana toimii Holvi, jossa voit maksaa yleisesti käytössä olevien pankkien tunnuksilla.

Toimitustavat ja -aika Kurssit järjestetään ennakkoon ilmoitetulla kurssipaikalla ja ennakkoon ilmoitettuna ajankohtana. Etäyhteydellä toteutettavista kursseista asiakas saa liittymislinkin sähköpostiinsa ennen kurssin alkua. Jos etäyhteydellä toteutetusta kurssista tehdään tallenne, asiakasta informoidaan tästä ennen tallennuksen aloittamista.

Digituotteet toimitetaan linkkinä asiakkaan antamaan sähköpostiin valmennuksen toteutuksesta riippuen heti tai muutaman viikon sisällä. Mari Kuusisto ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan sivustolla.

Tilausrunot toimitetaan 3-5 vuorokauden kuluttua tilauksesta asiakkaan tilauksessa antamaan sähköpostiin.

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin, hintoihin ja tuotteen toimitustapaan.

Asiakkaan velvollisuudet Asiakas vastaa siitä, että hän käyttäessään Mari Kuusiston palveluita ei aiheuta häiriötä palvelun muille käyttäjille, loukkaa muiden käyttäjien oikeuksia tai kunniaa eikä loukkaa Mari Kuusiston tai kolmansien osapuolien oikeuksia. Asiakas vastaa Mari Kuusiston palveluiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista ja käyttömaksuista.

Verkkopalveluiden käyttöoikeus koskee yhtä henkilöä ja on henkilökohtainen. Asiakas vastaa sivustolle jättämistään ja mahdollisesti muihin tietoliikenneverkkoihin levinneistä teksteistä, kuvista, musiikista, ohjelmista, tiedoista, tilauksista ynnä muista vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän-, tavaramerkki-, patentti- ja muista immateriaalioikeuksista, näiden lupien hankkimisesta ja kustannuksista, muusta laillisuudesta sekä niihin kohdistuvien rikkomusten aiheuttamista seuraamuksista ja vaateista. Jos Mari Kuusiston palveluita käytetään tarkoituksella lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja mikäli se vahingoittaa Mari Kuusistoa tai sen mainetta, asiakas vastaa kaikista aiheutuneista vahingoista.

Asiakas vastaa omien laitteittensa ja tietoliikenneyhteytensä suojauksesta. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa käyttäjätunnustaan ja salasanaansa muiden käyttöön. Jos näin käy, Mari Kuusistolla on oikeus varoittamatta sulkea asiakkaan tili. Jos asiakas huomaa käyttäjätunnuksensa ja/tai salasanansa päätyneen mahdollisesti vääriin käsiin, hänellä on velvollisuus ilmoittaa siitä viipymättä Mari Kuusistolle. Asiakas vastaa mahdollisen riittämättömän tietoturvansa aiheuttamista seurauksista sekä verkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttamiensa virusten haitallisten toimintojen aiheuttamista kuluista.

Mari Kuusiston velvollisuudet Mari Kuusistolla on oikeus tuottaa palveluita parhaaksi katsomallaan tavalla sekä oikeus muuttaa palveluiden sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Mari Kuusisto pyrkii tiedottamaan asiakasrekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen, kun on poistumassa myynnistä. Myynnistä poistettujen palveluiden sisällön uudelleenlataus ei välttämättä ole mahdollista. Mari Kuusisto ei vastaa mahdollisen kolmannen osapuolen toiminnasta.

Mari Kuusisto ei vastaa asiakkaan omistamien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta palveluiden käytössä. Mari Kuusistolla on oikeus viivytyksettä ja ilman etukäteisilmoitusta keskeyttää palvelun tarjoaminen sekä poistaa materiaali, joka rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä, näitä sopimusehtoja sekä hyviä tapoja, mikäli Mari Kuusiston palveluita käytetään rasistiseen tai vähemmistöjen oikeuksia ja kunniaa loukkaavaan toimintaan.

Mari Kuusisto voi vaihtaa asiakkaan käyttäjätunnuksen ja salasanan ilmoittamalla muutoksista asiakkaalle. Mari Kuusisto vastaa vain välittömistä vahingoista, jotka asiakkaalle ovat muodostuneet käyttämällä Mari Kuusiston tuottamia palveluita. Mari Kuusisto ei vastaa mahdollisesti asiakkaalle välillisesti tai epäsuorasti aiheutuvista vahingoista. Mari Kuusisto ei myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisista esteistä, vähäisistä vioista tai puutteista tai muiden vastuulla olevista asioista.

Kuluttaja-asiakkaan peruutusoikeus ja -ehdot Verkkokaupan kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden peruutusoikeus (ks. rajoitukset alta).

Ilmoittautuminen lähikurssille on sitova. Halutessaan asiakas voi vaihtaa kurssin ajankohdan myöhempään hänelle sopivaan ajankohtaan. Kurssin ajankohdan siirron voit tehdä yhden kerran per kurssi. Jos osallistuja joutuu peruuttamaan osallistumisen, käy kurssimaksu maksuna jollekin toiselle kurssille. Kokonaan peruutetusta kurssista veloitetaan 50% kurssin hinnasta, mikäli peruutus tehdään siten että kurssin alkamiseen on 14 kalenteripäivää tai enemmän. Mikäli peruutus tehdään siten, että kurssin alkamiseen on alle 14 päivää, veloitetaan kurssin hinta kokonaisuudessaan.

Henkilökohtainen ohjaus tulee käyttää kuuden kuukauden sisällä ostosta. Varattu aika tulee tarvittaessa siirtää viimeistään 24 tuntia ennen sovittua aikaa. Muussa tapauksessa sovittua ohjausaikaa ei voi siirtää toiseen ajankohtaan.

Kuluttajan peruutusoikeuden rajoitukset Kuluttaja-asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta sähköisten asiakirjojen, verkkoseminaarien, verkkoluentojen, verkkokurssien ja vastaavien palveluiden tilauksissa, jos tilatun tuotteen lähetys on käynnistynyt tai tilattu tuote on asiakkaan saatavilla ja asiakas on maksanut tilauksen hyväksyen siten peruuttamisoikeuden menettämisen. Tilattu tuote on asiakkaan saatavilla esimerkiksi silloin, kun hän on tilausvahvistuksessa tai muutoin tilauksen jälkeen saanut digitaalisen tuotteen latauslinkin taikka linkin tai tunnukset sähköiseen palveluun.

Muutosoikeus Mari Kuusisto pidättää itselleen oikeuden muuttaa palveluiden toimitusehtoja. Asiakkaan on ennen tilausta tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Merchant info

Mari Kuusisto

mari@marikuusisto.com
Business ID: 2201301-3
VAT ID: FI22013013