Privacy Policy for MajaRannalla

Tietosuojaseloste Yhdistetty tietosuoja- ja rekisteröintiseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (623/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä Tmi Mari Majaranta Parolantie 17 a 1 13130 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Mari Majaranta 045 1465 380, mari.majaranta@gmail.com

Rekisterin nimi MajaRannalla verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittely ja tarkoitus Tilattujen tuotteiden ja palvelujen toimitus ja laskutus Asiakaspalvelun suoritus Markkinointi Madollisten ongelmatilanteiden selvittely Palvelun kehittäminen

Rekisterin tietosisältö Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kirjautumistiedot, uutiskirjeen tilaus, tilaushistoria, ostoskori Sähköpostiosoite ja puhelinnumero pyydetään, koska Posti toimittaa saapumisilmoitukset pääasiassa sähköisesti, ja tämä nopeuttaa asiakkaan tilauksen noutoa.

Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja toiminnassa kertyvät tilaustiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuteta tmi Mari Majaranta ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin säilyttämiseen käytettävä laitteisto on sijoitettu lukittuihin tiloihin. Henkilötietoihin pääsy on suojattu käyttäjäoikeuksilla ja niihin pääsy vaatii tunnistautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteritietoihin on käyttöoikeus ainoastaan henkilöillä, joiden toimenkuvaan tietojen käyttö kuuluu. Rekisteristä ei ole paperitulostetta.

Tarkastusoikeus Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteeseen MajaRannalla, Palokunnankatu 9, 13100 Hämeenlinna tai majarannalla@gmail.com

Tiedon päivittäminen Asiakas voi päivittää omia tietojaan verkkokaupassa uudella tilauksella. Asiakas voi myös pyytää tietojensa päivittämistä asiakaspalvelusta sähköpostitse osoitteessa majarannalla@gmail.com

Tietojen poistaminen Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista asiakasrekisteristä. Kirjanpitolain vaatimat tiedot säilytetään ko lain mukaisesti.

Erimielisyys Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)

Merchant info

MajaRannalla