Terms & conditions for Henri Karttunen - Mahdollistaja

Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, päivitetty 1.3.2023.

Henri Karttunen - Mahdollistaja -verkkokaupan tuotteita myy Tmi Vakuutusedustus H. Karttunen (2262766-4) josta jäljempänä käytetään termiä "toimija". Toimija noudattaa kuluttajansuojalain 6. luvun etäkauppalakia. Näitä sopimusehtoja sovelletaan toimijan ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa.

Asiakas sitoutuu tutustumaan sekä noudattamaan näitä ehtoja varatessaan ja tilatessaan toimijan tarjoamia palveluita sekä tuotteita. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Alla esitetyt ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi ja velvoittaviksi, kun yksityishenkilö on tilannut toimijan verkkokaupasta palvelun tai tuotteen, maksanut varausmaksun ja yritysasiakkaalla, kun tämä on kirjallisesti hyväksynyt tarjouksen.

Toimija pidättää oikeuden muuttaa hintoja, palvelutarjoamaa sekä palveluiden kuvauksia ilman ennakkoilmoitusta.

1. KAIKKIA ASIAKKAITA KOSKEVAT EHDOT

1.1. Palvelut ja hinnat

Palveluita tarjotaan kuluttajille ja yritysasiakkaille. Palveluiden sisällöstä, laadusta, hinnoittelusta ja turvallisuudesta vastaa toimija.

Toimijan nettisivuilla ja verkkokaupassa esitetyt kuluttajahinnat ovat arvonlisäverollisia. Yrityksille myytävien palvelujen hinnat ovat kirjallisissa tarjouksissa arvonlisäverottomia ja arvonlisävero lisätään laskussa palvelun hintaan.

Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu ostettavan palvelun kuvaukseen sekä siihen mahdollisesti liittyviin ohjeisiin ja ehtoihin. Asiakkaan tekemä tilaus on sitova kun hän varaa palvelun tai tuotteen, maksaa varausmaksun tai kokonaishinnan tai kun hän kirjallisesti hyväksyy tarjouksen.

Asiakas maksaa varauksen tai oston valitsemansa maksutavan mukaisesti ja sen ehtoja noudattaen. Viivästyskorko on kulloisenkin korkolain mukainen.

1.2. Palvelun sisältö

Palvelu pyritään tuottamaan kuten se on kuvattu. Toimija pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa tiedoksi annettujen ohjelmien sisältöä, kestoa tai reittiä, mikäli siihen on tarve esimerkiksi vaaratilanteen, onnettomuuden tai sääolosuhteiden vuoksi.

Asiakas vastaa siitä, että hän ilmoittaa toimijalle omaan terveydentilaan liittyvistä riskitekijöistä sekä mahdollisista allergioista ja ruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä tai ennen palvelun aloitusta.

Toimija voi peruuttaa tai keskeyttää palvelun, jos asiakas toiminnallaan aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen, muille tai ympäristölle, tai jos hänen terveydentilansa arvioidaan muodostavan riskin palvelun toteuttamiselle.

1.3. Palvelun turvallisuus

Asiakas sitoutuu noudattamaan toimijalta saamiaan ohjeita, käyttämään ohjeiden mukaisesti käytössä olevaa kalustoa sekä toimijan edellyttämiä turvavälineitä.

Toimijalla on oikeus poistaa ryhmän toimintaa häiritsevä, ryhmän turvallisuuden vaarantava tai päihtynyt henkilö tapahtumasta ilman korvauksia.

1.4. Varaukset, ostot, vahvistukset ja maksaminen

Kuluttaja-asiakkaan varaus tai osto tehdään pääsääntöisesti verkkokaupan ostoskorin kautta. Tehdessäsi tilauksen, tilaustietosi lisätään asiakasrekisteriimme, jonka käytöstä saat lisätietoa täältä.

Yritykset ja yhteisöt tekevät tilauksen pääsääntöisesti sähköpostilla, kirjallisesti hyväksymällä saamansa tarjouksen.

Laskujen maksuaika on aina 14. päivää.

Huomioithan, että palveluita (tapahtumat, kurssit ja tapaamiset) koskevat erilaiset tilausehdot kuin fyysisiä tuotteita.

Ostettu tai varattu palvelu vahvistetaan toimijan osalta sähköpostilla. Vahvistus pitää sisällään kuvauksen ostetuista tai varatuista palveluista, niiden toteutusajankohdasta ja hinnoista. Vahvistuksen jälkeen varaus sitoo sekä toimijaa että asiakasta.1.5 Force majeure ja toimijan peruutusoikeus

Toimijaa ei voida pitää vastuullisena ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) tapauksissa, joita ovat esimerkiksi luonnonolosuhteet ja lakot, eivätkä ne oikeuta hyvitykseen.

Ylivoimaisen esteen sattuessa voi toimija irtisanoa kaupan. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä palvelun ostaneelle asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia irtisanotusta ostoksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei korvata.

1.6. Asiakkaan yhteystiedot

Asiakkaan henkilötietoja tallennetaan toimijan järjestelmiin ja niitä säilytetään toimijan rekisteriselosteen mukaisesti, vähintään palvelun tuottamiseen asti. Tietosuoja- ja rekisteriseloste on saatavissa täältä.

2. KULUTTAJA-ASIAKKAITA KOSKEVAT EHDOT

Mikäli asiakas ei pysty osallistumaan varaamaansa palveluun, tulee asiakkaan peruuttaa hänelle varattu paikka. Peruutuspäivä on se päivä, jona toimija on saanut tiedon peruutuksesta. Asiakas vastaa siitä, että peruutus tehdään mahdollisimman pian ja kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen hello@henrikarttunen.com.

Varattuja tapaamisia voi siirtää 24 tuntia ennen palvelun alkua Calendly-varausjärjestelmässä.

2.1. Seuraavat ehdot koskevat: vähintään kaksi yötä kestävät retket, kurssit ja vaellukset.

 • Varausmaksua ei palauteta asiakkaan peruessa osallistumisensa.
 • Jos peruutus tehdään, kun tapahtuman alkamiseen on aikaa alle 30 vuorokautta, laskutetaan tapahtuman tai palvelun täysi hinta.
 • Asiakkaasta johtuva keskeyttäminen ei oikeuta hyvitykseen.
 • Jos opas joutuu keskeyttämään kurssin tai vaelluksen yksittäisen asiakkaan kohdalla johtuen tämän omasta toiminnasta, käytöksestä tai turvallisuudesta, maksua ei palauteta ja kyseinen asiakas joutuu korvausvastuuseen kaikista toimijalle aiheuttamistaan ylimääräisistä kustannuksista.
 • Jos kurssi tai vaellus joudutaan keskeyttämään ylivoimaisen esteen (force majeure) kuten sään, turvallisuuden, onnettomuuden tai muuhun vastaavan pakottavan tarpeen vuoksi, se ei oikeuta hyvitykseen toimijalta.
 • Jos palvelua ei voida järjestää koska tarvittava määrä osallistujia puuttuu, palautetaan asiakkaalle koko tämän maksama varausmaksu.

2.2. Seuraavat ehdot koskevat: enintään yhden (1) yön kestävät tapahtumat ja kurssit

 • Maksuja ei palauteta asiakkaan peruessa osallistumisensa.
 • Jos varauksen yhteydessä on maksettu varausmaksu ja peruutus tehdään kun tapahtuman alkamiseen on aikaa alle 30 vuorokautta, mutta vähintään 14 vuorokautta, laskutetaan 50 % tapahtuman tai kurssin kokonaishinnasta, huomioiden jo maksettu varausmaksu.
 • Jos varauksen yhteydessä on maksettu osittainen varausmaksu ja peruutus tehdään kun tapahtuman alkamiseen on aikaa alle 14 vuorokautta, laskutetaan tapahtuman tai kurssin koko hinta.
 • Asiakkaasta johtuva keskeyttäminen ei oikeuta hyvitykseen.
 • Jos palvelua ei voida järjestää koska tarvittava määrä osallistujia puuttuu, palautetaan asiakkaalle koko maksettu varausmaksu.

2.3. Seuraavat ehdot koskevat: tapaamiset

 • Tapaamista voi siirtää 24 tuntia ennen sen alkua Calendly-varausjärjestelmässä.
 • Maksuja ei palauteta asiakkaan peruessa tapaamisen.

2.4. Seuraavat ehdot koskevat: fyysiset tuotteet

 • Myyntikelpoisella ja käyttämättömällä tuotteella on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus, asiakas vastaa mahdollisista palautuskuluista. Maksun palautus tehdään tilisiirtona, tuotteiden ensin palauduttua toimijalle.
 • Tuotteiden postikulut ilmoitetaan verkkokaupassa tilauksen yhteydessä.
 • Tuotteet toimitetaan tilauksen koosta ja tuotteesta riippuen joko kirjeenä tai pakettina.
 • Noutamattomista lähetyksistä asiakkaalta veloitetaan toimijalle aiheutuneet kulut (esim. toimitus-, uudelleenvarastointi ja muut mahdolliset kulut).

3. YRITYKSIÄ JA RYHMIÄ KOSKEVAT EHDOT

Vallitsevat sääolosuhteet voivat tuoda muutoksia palvelun aikatauluun ja ohjelmaan. Jos muutos johtuu turvallisuuden varmistamisesta, toimija ei ole muutoksesta korvausvelvollinen. Sääolosuhteista johtuvassa muutos- tai peruutustilanteessa toimija on velvollinen esittämään tilaajalle uuden ajankohdan palvelun toteuttamiseksi. Tilaajalla on oikeus hyväksyä ehdotus tai hylätä se ja perua varaus veloituksetta.

3.1. Henkilömäärän vahvistukset

Henkilömäärän vahvistuksen tulee ryhmien retkissä, aktiviteeteissa, ohjelmapalveluissa ja palvelupaketeissa tapahtua viimeistään 7 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua. Tämän jälkeen muutoksia ei voi enää tehdä ilman kustannuksia.

3.2. Yrityspaketti

Yrityspaketti tarkoittaa kokonaispakettihintaa, joka sisältää tarjouksessa kuvatut palvelut. Yrityspaketti laskutetaan aina hyväksytyn tarjouksen pohjalta, riippumatta siitä, onko asiakas tai ovatko kaikki ryhmän jäsenet osallistuneet kaikkiin tarjouksessa ilmoitettuihin palveluihin ja aktiviteetteihin.

3.3. Varausten muutokset, tarkennukset ja peruutukset

Varaus on voimassa tilaajan ilmoittamalle henkilömäärälle, jota tilaaja voi muuttaa viimeistään 7 vuorokautta ennen tilaisuutta. Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan lopullisen osallistujamäärän, mahdolliset erityisruokavaliot ja muut tuotannon kannalta oleelliset asiat viimeistään 7 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.
 Mikäli ilmoitus osanottajamäärän pienenemisestä tulee edellä mainittua aikaa myöhemmin tai sitä ei tule lainkaan, veloittaa toimija asiakkaan etukäteen tilaamista palveluista ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti.

Mikäli ilmoitus osanottajamäärän kasvamisesta tulee edellä mainittua aikaa myöhemmin tai sitä ei tule lainkaan, laskutus tapahtuu toteutuneen ryhmäkoon mukaisesti. Toimija ei tällöin takaa, että kaikki ennalta tilatut palvelut ovat kaikkien osanottajien käytettävissä, sillä kasvanutta osanottajamäärää ei välttämättä voida huomioida ruoan määrässä tai ajankäytössä.

Osanottajamäärän olennaisesti muuttuessa on toimijalla oikeus osoittaa tilaajalle toinen tila ja neuvotella uudelleen tilaisuuden yksityiskohdista, kuten mahdollisesta tilavuokrasta.

Tilauksen lasku erääntyy maksettavaksi sovitusti. Asiakkaalla on laskun saatuaan seitsemän (7) päivää aikaa reklamoida sen sisällöstä.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, peritään häneltä peruutuksen syystä riippumatta maksut seuraavin ehdoin:
 Koko varauksen peruutus ryhmäpalveluiden osalta:

 • Peruutuksen voi tehdä maksutta 30 vrk ennen palvelun alkamista.
 • Mikäli peruutus tapahtuu 29–14 vrk ennen sovittua toiminnon alkamisaikaa, peritään varaajalta 50 % sovitusta hinnasta, viimeisimmän vahvistetun henkilömäärän mukaan, kuitenkin niin, että peritty summa kattaa vähintään toimijalle aiheutuneet kustannukset.
 • Mikäli peruutus tapahtuu 13–0 vrk ennen sovittua alkamisaikaa, peritään varaajalta koko sovittu hinta, viimeisimmän vahvistetun henkilömäärän mukaan.

Toimija pidättää oikeuden käyttää poikkeavia peruutusehtoja, jotka neuvotellaan kussakin tapauksessa erikseen ja hyväksytään tarjouksen hyväksymisen yhteydessä. 

4. TOIMIJAN JA ASIAKKAAN VAKUUTUKSET

Toimijalla on voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutus kattaa onnettomuudet ja vahingot, jotka aiheutuvat toimijan mahdollisesta virheellisestä toiminnasta, turvallisuuden laiminlyönnistä tai vioittuneesta välineistöstä.

Toimijan järjestämille yli yön retkille, kursseille ja vaelluksille osallistuvilta edellytetään voimassaolevaa henkilökohtaista matka- ja tapaturmavakuutusta. Toimija ei ole korvausvastuussa vahingoista jotka asiakkaan oma vakuutusturva kattaa.

Toimija pyytää asiakkaalta tiedot palvelun turvallisen toteuttamisen osalta oleellisista sairauksista, vammoista, ruokavaliosta, lääkityksestä sekä liikuntarajoitteista. Asiakas vastaa kysyttyjen tietojen totuudellisesta kertomisesta. Toimija ei vastaa ilmoittamattomien sairauksien, vammojen tai liikuntarajoitteiden puhkeamisesta, ylimääräisistä kustannuksista tai retkien peruuntumisesta.

YRITYKSEN YHTEYSTIEDOT

Tmi Vakuutusedustus H. Karttunen (2262766-4), Henri Karttunen - Mahdollistaja, hello@henrikarttunen.com, +358 40 19 155 19, Riistakatu 9, 80160 Joensuu.

Merchant info

Henri Karttunen - Mahdollistaja

hello@henrikarttunen.com
Business ID: 2262766-4
VAT ID: FI22627664