English

Eero Saarenheimo: Kansakunnan radio

€25.00

Incl. VAT 10.00% Sold out
Product description

Vanhan radiomiehen Eero Saarenheimon (s. 1919) muistelevat esseet palaavat J.K. Paasikiveen ja Urho Kekkoseen radion sanankäyttäjinä ja kansakunnan retorisina johtajina.Eero Saarenheimo kysyy teksteissään, mitä Yleisradiolle merkitsee sen asema kulttuurilaitoksena. Hän kuvaa, millaista 1960-luvulla oli haastatella kaukaisten maiden valtionpäämiehiä. Kultakautenaan Eero Saarenheimo vastasi radion puheohjelmista. Kokoelmassa on eläviä näytteitä hänen oppineista radiopakinoistaan aiheiden vaihdellessa antiikista Casanovaan ja nykypäivälle osoi-tettuun kysymykseen siitä, mikä on turhaa tietoa. Entä millaisin silmin vanha radiomies katselee televisiota?

ISBN: 978-952-5850-09-3

Sivumäärä: 313

Nide: hard cover

Lurra Editions Kirjakauppa