Privacy Policy for Luovisio Shop

Tietosuojaseloste Luovisio Shop -verkkokauppa

Rekisterinpitäjä

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Marika Ritala-Mäkinen Postitusosoite: Paltunkuja 1, 37500 Lempäälä Käyntiosoite: Manttaalikatu 15, 37500 Lempäälä Puhelin: 044 537 6844 Sähköposti: marika@luovisio.fi Henkilörekisterin nimi: Suunnittelutoimisto Luovision shop -verkkokaupan asiakasrekisteri Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Suunnittelutoimisto Luovisio Shop -digitaalisten palvelujen ja tuotteiden toimittaminen.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:

Suunnittelutoimisto Luovisio Y-tunnus: 2770176-3 Postitusosoite: Paltunkuja 1, 37500 Lempäälä Käyntiosoite: Piiponraitti 1, 37500 Lempäälä Kotipaikka: Lempäälä Puhelin 044 537 6844 Sähköposti marika@luovisio.fi

Rekisteröitävät tiedot

Luovisio Shop -verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennetaan digitaalista palvelua ja/tai digitaalista tuotetta ostavan asiakkaan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite/puhelinnumero, käytetty valuutta sekä maksutapa ja ostettu palvelu.

Tietojen käyttö

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, asiakkaan tekemän ostoksen/tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyssä huomioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Henkilötietoja luovutetaan maksupalveluiden yhteydessä normaalin maksukäytännön mukaisesti maksupalveluun liittyville tahoille verkkokaupan ja sitä kautta tehtävän palveluiden myynnin toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön esittämiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterivastaavaan. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä virhe ja ilmoitettava oikeat tiedot rekisterivastaavalle. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee henkilökohtaisesti olla yhteydessä yhteyshenkilöön sähköpostitse.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määritellyissa rajoissa. Kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Merchant info

Luovisio Shop

marika@luovisio.fi
Business ID: 2770176-3
VAT ID: FI27701763