Privacy Policy for Luovalla tavalla

Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste REKISTERIN NIMI

Kristiina Ruusunen Oy:n asiakasrekisteri.

REKISTERINPITÄJÄ

Kristiina Ruusunen Oy Osoite: Kuusikkotie 42 A 01380 Vantaa

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Kristiina Ruusunen Oy:n asiakkaan suostumuksella tapahtuva henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen sekä Kristiina Ruusunen Oy:n toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

Lisäksi Kristiina Ruusunen Oy suuntaa markkinointiaan ja mainontaansa henkilötietojen perusteella asiakasrekisterin kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisterissä ylläpidetään seuraavia tietoja asiakkaista: asiakkaan nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, ammatti, sähköpostiosoite, www-sivujen osoite, lupatiedot ja kiellot, toimitukseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, tunnistetiedot (asiakasnumero), mahdollinen luotto- tai toimituskielto.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään henkilöltä yhteydenottopyyntöjen yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on ehdottoman tarpeellista. Käyttö perustuu mm. salasanoihin ja muihin rajoituksiin siten, että asiaan kuulumattomilla ei ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi. Rekisteritietoja käsitellään tietosuojalain vaatimalla huolellisuudella. Rekisteritietoihin ei ole pääsyä yrityksen sisäisen tietoverkon ulkopuolelta.

Alle 16 vuotiaan tiedot talletetaan rekisteriin vain huoltajan kirjallisella suostumuksella.

TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Kristiina Ruusunen, Kuusikkotie 42 A 01380 Vantaa

Merchant info

Luovalla tavalla