English

Tuotantoapu / Production assistance

€300.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Käymme yhdessä läpi suunnittelemasi tapahtuman ja sen toteutuksen askel askeleelta. Palvelu sisältää 3 x 60 min sessiota sekä etäavun. Autan ensitapaamisten jälkeen sinua läpi prosessin ollen tavoitettavissa puhelimitse tai viestitse kunnes tapahtumasi on saatu päätökseen. Halutessasi voin myös toimia tapahtumasi pääasiallisena tuottajana, mutta siitä veloitan erillisen tuntimaksun 80 EUR/tunti + alv 24%. Ilmoitathan ostoksesi yhteydessä, mikäli haluat lisäksi erillistä päävastuullista tuotantopalvelua.

Toimintaperiaatteistani:

Rehellisyys 100%

Avoimuus 100%

Luottamuksellisuus 100%

Rehellisyys, avoimuus ja luottamuksellisuus ovat tärkeitä arvoja minulle ihmisenä sekä taiteilijana ja pohjaan tekemiseni näihin arvoihin. Prioriteettini on, että kaikissa tekemissäni töissä noudatetaan turvallisen tilan periaatteita sekä kunnioittavan kohtaamisen tapaa. Kaikilla ihmisillä on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi ilman pelkoa leimaamisesta tai lannistamisesta. Pyydän jokaiselta asiakkaaltani osallistumista yhteiseen palautesessioon työpajan tai luennon jälkeen. Palautesessio ei ole pakollinen, eikä siitä peritä ylimääräistä maksua, se on tarkoitettu sitä varten, että voimme yhdessä käydä läpi kokemuksen ja arvioida siinä tapahtuneita asioita sekä tehdä itsereflektiota - rehellisesti, avoimesti ja luottamuksellisesti.

Together, we'll joyously delve into your planned event, mapping out its execution step by step. This service includes three 60-minute sessions and long-distance assistance. After our initial meetings, I'll be able to help you throughout the process, staying just a call or message away until your event successfully ends. Should you wish, I am also available to act as the main producer for your event. For this additional role, I charge an hourly rate of 80 EUR plus a VAT of 24%. Please indicate at the time of your purchase if you're interested in the separate production service alongside the coaching.

Regarding my working ethics:

Honesty 100%

Transparency 100%

Confidentiality 100%

Honesty, transparency, and confidentiality are core values to me, both as a person and as an artist, and they are the foundation of all my endeavours. My priority is to ensure that all my work adheres to creating a safe space and respectful encounters. Everyone has the right to be seen and heard without fear of being stigmatised or discouraged.

I invite each client to participate in a joint feedback session after a workshop or lecture. This session is not mandatory, and it incurs no additional cost; it is intended for us to collectively review the experience, evaluate what occurred, and engage in self-reflection — honestly, openly, and confidentially.

Linda Suolahti Shop 🎻