English

Koesoittovalmennus / Audition preparing

€250.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Haluatko apua koesoittoon valmistautumisessa tai tarvitsetko ylimääräiset tarkat korvat kuuntelemaan orkesteripaikkoja? Vai onko soitto hallussa, mutta henkinen puoli askarruttaa ja tarvitsisit sparraajaa? Jos tilaat tämän työpajan, olen käytettävissäsi auttaen ja kannustaen täydestä sydämestäni sinua pääsemään tavoitteeseesi. Työpaja sisältää 3 x 60 min sessiota 1-2 viikon ajalle.

Toimintaperiaatteistani:

Rehellisyys 100%

Avoimuus 100%

Luottamuksellisuus 100%

Rehellisyys, avoimuus ja luottamuksellisuus ovat tärkeitä arvoja minulle ihmisenä sekä taiteilijana ja pohjaan tekemiseni näihin arvoihin. Prioriteettini on, että kaikissa tekemissäni töissä noudatetaan turvallisen tilan periaatteita sekä kunnioittavan kohtaamisen tapaa. Kaikilla ihmisillä on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi ilman pelkoa leimaamisesta tai lannistamisesta. Pyydän jokaiselta asiakkaaltani osallistumista yhteiseen palautesessioon työpajan tai luennon jälkeen. Palautesessio ei ole pakollinen, eikä siitä peritä ylimääräistä maksua, se on tarkoitettu sitä varten, että voimme yhdessä käydä läpi kokemuksen ja arvioida siinä tapahtuneita asioita sekä tehdä itsereflektiota - rehellisesti, avoimesti ja luottamuksellisesti.

Would you like some guidance in preparing for an audition or would you need an extra set of discerning ears to listen to your orchestral excerpts? Or perhaps your technique is polished, but it's the mental aspect that's puzzling you, and you're in need of a coach? If you book this workshop, I will be at your disposal, helping and encouraging you with all my heart to achieve your goal. The workshop includes three 60-minute sessions scheduled over 1-2 weeks.

Regarding my working ethics:

Honesty 100%

Transparency 100%

Confidentiality 100%

Honesty, transparency, and confidentiality are core values to me, both as a person and as an artist, and they are the foundation of all my endeavours. My priority is to ensure that all my work adheres to creating a safe space and respectful encounters. Everyone has the right to be seen and heard without fear of being stigmatised or discouraged.

I invite each client to participate in a joint feedback session after a workshop or lecture. This session is not mandatory, and it incurs no additional cost; it is intended for us to collectively review the experience, evaluate what occurred, and engage in self-reflection — honestly, openly, and confidentially.

Linda Suolahti Shop 🎻