English

Tunnit / Coaching, mentoring

€80.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Opettajana olen inspiroiva, kannustava ja lempeän vaativa. Nautin ihmisten kohtaamisesta ja olen aina kiinnostunut kuulemaan jokaisen yksilöllisen tarinan. Osaan tekniikan ja musiikin kehittämisen lisäksi auttaa vaikeiden ja ristiriitaisten tilanteiden kohtaamisessa empaattisesti. Olen toiminut vuosia yksityisenä opettajana, pitänyt mestarikursseja ja opettanut myös Rovaniemen kansalaisopistossa.

Huom. En ota alkeisoppilaita!

Toimintaperiaatteistani:

Rehellisyys 100%

Avoimuus 100%

Luottamuksellisuus 100%

Rehellisyys, avoimuus ja luottamuksellisuus ovat tärkeitä arvoja minulle ihmisenä sekä taiteilijana ja pohjaan tekemiseni näihin arvoihin. Prioriteettini on, että kaikissa tekemissäni töissä noudatetaan turvallisen tilan periaatteita sekä kunnioittavan kohtaamisen tapaa. Kaikilla ihmisillä on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi ilman pelkoa leimaamisesta tai lannistamisesta. Pyydän jokaiselta asiakkaaltani osallistumista yhteiseen palautesessioon työpajan tai luennon jälkeen. Palautesessio ei ole pakollinen, eikä siitä peritä ylimääräistä maksua, se on tarkoitettu sitä varten, että voimme yhdessä käydä läpi kokemuksen ja arvioida siinä tapahtuneita asioita sekä tehdä itsereflektiota - rehellisesti, avoimesti ja luottamuksellisesti.

As a teacher, I am an inspiring, encouraging, and gently demanding presence. I relish meeting people and am perpetually intrigued by each individual's unique story. Beyond fostering skills in technique and music, I am adept at empathetically navigating through challenging and conflicting situations. I have years of experience as a private tutor, conducting masterclasses, and teaching at the Rovaniemi Community College. Please note I do not take beginner students!

Regarding my working ethics:

Honesty 100%

Transparency 100%

Confidentiality 100%

Honesty, transparency, and confidentiality are core values to me, both as a person and as an artist, and they are the foundation of all my endeavours. My priority is to ensure that all my work adheres to creating a safe space and respectful encounters. Everyone has the right to be seen and heard without fear of being stigmatized or discouraged.

I invite each client to participate in a joint feedback session after a workshop or lecture. This session is not mandatory, and it incurs no additional cost; it is intended for us to collectively review the experience, evaluate what occurred, and engage in self-reflection — honestly, openly, and confidentially.

Linda Suolahti Shop 🎻