Privacy Policy for Life Goals

Tietosuojaseloste 16.9.2019

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot Life Goals (y-tunnus: 3022372-3) Kuoppatie 25 b 01390 Vantaa jonna@lifegoals.fi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus. Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään: * Asiakassuhteen hoitamiseen * Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin * Tilastollisiin tarkoituksiin * Markkinointitarkoituksiin
 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.


Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja maksupalvelun yhteistyökumppaneille, verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet: * Tarkistusoikeus  * Oikaisuoikeus * Oikeus peruuttaa suostumus  * Poisto-oikeus

Merchant info
Life Goals
valkeinen.jonna@gmail.com
Business ID: 3022372-3
VAT ID: FI30223723