Privacy Policy for Lappi Action Oy

TIETOSUOJA: https://holvi.com/shop/lappiaction/ tietosuojaseloste ja evästekäytännöt Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa suoraan (esim. nimi tai henkilötunnus) tai epäsuorasti (esim. verkkotunnistetieto). Kun käsittelemme henkilötietojasi, noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Tämä on Lappi Action Oy:n verkkokaupan (osoite: https://holvi.com/shop/lappiaction/) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

  1. Rekisterinpitäjä: Lappi Action Oy Kujanne 5 97700 RANUA +358 44 591 2362 Y-tunnus 2932950–4

  2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Marika Sarajärvi Puh. +358 44 591 2362 marika@lappiaction.fi

  3. Rekisterin nimi: https://holvi.com/shop/lappiaction/ -verkkokaupan kautta kerättyjen henkilötietojen rekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilö- ja asiakastietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä mainonta, markkinointi että suoramarkkinointi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.
  5. Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
  6. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan https://holvi.com/shop/lappiaction/-sivuston lomakkeilla lähetetyistä viesteistä.
  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja ei luovuteta eteenpäin lukuun ottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
  8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilyttäminen: Rekisterin käytössä ja käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Pääsy tietoihin on suojattu käyttäjätunnuksella, kaksivaiheisella tunnistautumisella, sekä salasanalla. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
  9. Rekisteröidyn oikeudet: Henkilötietojasi koskien sinulla on oikeus: tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, oikaista tiedot, rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, vastustaa käsittelyä, peruuttaa suostumuksesi ja tehdä tarvittaessa valitus valvontaviranomaiselle (tietosuoja.fi). Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle, ja pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
  10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Evästeseloste: Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa kävijän laitteelle. Välttämättömät evästeet: Sivustolla käytettävät välttämättömät evästeet ovat https://holvi.com/shop/lappiaction/ sivuston omia evästeitä, joita muut palvelimet eivät voi lukea tai käyttää. Näihin evästeisiin ei tallenneta käyttäjää yksilöiviä tai profiloivia tietoja, eikä niiden tietoja välitetä kolmansille osapuolille. Välttämättömät evästeet mahdollistavat sivuston julkaisujärjestelmään liittyvien kirjautumisjärjestelmien toiminnan, sekä muita sivustolle välttämättömiä toiminnallisuuksia. Istunnon pituiset evästeet poistuvat laitteeltasi, kun suljet selaimen tai tyhjennät välimuistin. https://holvi.com/shop/lappiaction/ sivuston asettamat välttämättömät evästeet: Seurantaevästeet: Tavoitteenamme on kehittää ja parantaa sivustoa käyttäjälähtöisesti. Tätä varten sivustolla käytetään kolmannen osapuolen evästeitä kävijäseurantaan. Voit halutessasi estää näiden evästeiden käytön selaimen asetuksissa. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: • käyttäjän IP-osoite • kellonaika • käytetyt sivut • selaintyyppi • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut https://holvi.com/shop/lappiaction/ verkkosivulle • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut https://holvi.com/shop/lappiaction/verkkosivulle Käytämme sivuston kävijäseurantaan Google Analytics palvelua. Suosittelemme lukemaan palvelun tietosuojakäytännöt. Google Analytics: Google Analytics on Googlen tarjoama verkkoanalyysipalvelu, jonka avulla seuraamme, miten verkkosivustoamme käytetään. Sivuston käyttöön liittyvät tiedot, kuten IP-osoitteesi, voidaan välittää Googlelle, joka tallentaa ne palvelimilleen. Analyticsin evästeet keräävät anonyymia tietoa esimerkiksi kävijöiden määrästä, siitä, mistä he tulivat sivustolle sekä muista heidän avaamistaan sivuista. Käytämme tätä tietoa hyödyksi kehittäessämme sivustoa, ja pyrimme näin parantamaan siitä käyttäjälähtöisemmäksi. Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google Analyticsin datan turvaaminen Google Analyticsin asettamat evästeet ja voimassaoloajat: Eväste: Säilytysaika: _ga 24 kk _gads 12 kk _gcl_au 3 kk _gid 1 min 5 _gat 1 min _gat_gtag_UA_xxx 1 min Evästeiden hallinta Voit halutessasi poistaa laitteellesi tallentuneet evästeet ja estää evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Tarkemmat ohjeet tähän löydät englanniksi osoitteesta aboutcookies.org. Huomioithan, että evästeiden poistaminen käytöstä saattaa estää joidenkin verkkopalvelun toimintojen käyttämisen.
Merchant info
Lappi Action Oy
info@lappiaction.fi
Business ID: 2932950-4
VAT ID: FI29329504