English

Kallion kaduilla puutalojen aikaan

€31.00

Sold out
Product description

Kirjaan on koottu Kaupunginmuseon kuva-arkistosta sellaista kuvamateriaalia, jota ei esitetty aiemmin ilmestyneessä ja hyvän vastaanoton saaneessa teoksessa Puutalojen Kallio. Esimerkiksi Ympyrätalon ympäristöstä on useita mielenkiintoisia kuvia ennen vanhojen talojen purkua. Vanhojen kuvien rinnalla on uudet kuvat samoista paikoista ja kuvauspaikkakartat. Kuvateoksen on koonnut Jari Auvinen apunaan Kallion Kulttuuriverkosto ry.

Kallion Kulttuuriverkosto