Privacy Policy for Kudottuote Titta

Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kudottuote Titta Y-tunnus: 2404930-0 Oulu

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Titta Väisänen info@kudottuotetitta.fi

Rekisterin nimi

verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitoon, kuten tilauksen toimittamiseen ja yhteydenottoihin. Tietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä, markkina-, mielipide-, henkilö- tai muita tutkimuksia varten.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Asiakkuustiedot: tilaustiedot ja -historia ja toimituksen seurantatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa. Pankkitunnuksia, luottokorttitietoja tai muita maksamiseen liittyviä henkilökohtaisia tietoja ei rekisteröidä verkkokaupan rekisteriin.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain siltä osin, kuin tilauksen toimittaminen asiakkaan antamaan osoitteeseen edellyttää. Muutoin tietoja ei luovuteta, eikä siirretä ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallennetaan verkkokauppaohjelmistoon. Verkkokauppaohjelmiston ja rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain yrityksen henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Yrityksen tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Tietojen säilytys ja poistaminen

Asiakkaan tiedot poistetaan rekistereistä, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista, huomioiden lain mukaiset pakolliset säilytysajat.

Tietojen tarkistus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Asiakas on oikeutettu tarkistamaan rekisteritietonsa maksutta enintään kerran vuodessa. Jos asiakas haluaa tarkistaa tietonsa useammin, olemme oikeutetut perimään korvauksen tietojen antamisesta. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Merchant info

Kudottuote Titta

info@kudottuotetitta.fi
Business ID: 2404930-0
VAT ID: FI24049300