English

Inskrivningsavgift

€30.00

Product description

Inskrivningsavgift för ny medlem. Inkluderar tastevin med svartgrönt band samt medlemsnål.

OBS! Inskrivningsavgiften gäller för EN person.

Kyrkslätt-Sjundeå Munskänkars nätbutik