English

Astra 3/2020 Trans (Print + PDF)

Astra – fysiska lösnummer (PRINT + PDF)

€12.00

Incl. VAT 10.00%
Includes a digital download
Report content
Product description

Höstnumret av Astra 2020 har ”Trans” som sitt tema, aktuellt inte minst för att den finska transföreningen Trans Rf fått se ljuset i sommar och för att Finland fått nya, omdebatterade riktlinjer för könsbekräftande vård. I numret får vi ta del av utdrag ur Theodor Hildeman Togners och Sebastian Lönnlövs kommande romaner, som båda behandlar erfarenheter av att vara ung och hitta rätt i sin transidentitet. Vi får dessutom, och bland annat, poesi och filmkritik, en konstessä om Camille Auer och beskrivningar av hur könsbekräftande vård fungerar, och inte fungerar, i både Finland, Sverige och Norge. I Sam Holmqvists artikel om Ellen Craft får vi en inblick i varför trans, svarthet och flykt är sammanlänkade och i Leila Inanna Sultans poetiska essä får vi på ett finstämt sätt följa med i längtan efter språk och genus som kan spegla ett varande bortom de binära indelningarna av världen.

På köpet kommer en digital pdf-kopia, du får en nedladdningslänk i kvittot som skickas till din e-post.

KRUT shop