English

Astra 3/2022 Ekologier (Print + PDF)

Astra – fysiska lösnummer (PRINT + PDF)

€12.00

Incl. VAT 10.00%
Includes a digital download
Report content
Product description

Höstens och vinterns tjocka dubbelnummer av Astra är äntligen här! Temat är Ekologier, och speciellt för detta nummer är att det formgetts och illustrerats av grafisk formgivning och illustration BA-studenter på Konstfacks konstnärliga högskola i Stockholm. Det har varit fantastiskt fint att få arbeta fram det här numret som ett stort kollektiv, och det känns verkligen som om den ekologiska tematiken avspeglats i hur numret kommit till. Genom många röster, samarbeten och samband har numret fått växa fram över tid och bli till den här fantastiska helheten.


This fall and winter issue of Astra is a thick double issue on the theme Ecologies. And it's finally here! It's special in that it's been designed and illustrated by 2nd year BA Graphic Design and Illustration students at Konstfack University of arts, craft and design in Stockholm. It's been amazing to create this as a big collective of people, and it really feels as if the work process has mirrored the ecological theme. Through many voices, collaborations and connections, this Astra has been allowed to grow and evolve over time, and finally become this wonderful whole.

KRUT shop