English

Astra 4/2021 Omsorg/Omtanke/Omvårdnad (Print + PDF)

Astra – fysiska lösnummer (PRINT + PDF)

€12.00

Incl. VAT 10.00%
Includes a digital download
Report content
Product description

Astra nummer 4/2021 har det mångbottnade temat Omsorg/Omtanke/Omvårdnad. Temat är ett resultat av ett samarbete med den finskspråkiga feministiska tidskriften Tulva, vars decembernummer i år har temat Self-care. Temana både överlappar och skiljer sig åt, vilket tidskrifternas respektive chefredaktörer diskuterar i en inledande text som publiceras på svenska i Astra och på finska i Tulva.

I Astras sista nummer 2021 kan du läsa om omsorg och sårbarhet i BDSM-dynamiker, om vårdarbete, försök att avkolonisera mindfulness, genusaspekter av arbeten inom den så kallade gig-ekonomin, rasism inom det finska vårdsystemet och mycket, mycket mer. Till det här numret kom ovanligt många dikter in, så poesiälskare, gör er redo!


Astra 4/2021 on Care is here! This issue came into being partly as a collaboration with the Finnish feminist magazine Tulva, and Tulva's December issue is on Self-care. The themes are both overlapping and different – something which the magazines' respective editors-in-chief discuss in an introductory text that is published in Swedish in Astra and in Finnish in Tulva.

KRUT shop