English

Astra 2/2020 Djur (Print + PDF)

Astra – fysiska lösnummer (PRINT + PDF)

€12.00

Incl. VAT 10.00%
Includes a digital download
Report content
Product description

Astras sommarnummer 2020 har temat ”Djur”. Temat valdes innan pandemin drog in över världen, och aldrig hade vi väl kunnat ana hur aktuellt det skulle bli att diskutera människors relation till de andra djuren här på planeten, just den här våren. I nummer 2/2020 hittar ni essäer och artiklar som undersöker och skärskådar hur vi mänskliga djur behandlar våra icke-mänskliga fränder. Vi får bland annat veta varför en ska läsa Tokarczuk under en pandemi, varför våld mot djur hänger ihop med våld mot kvinnor, hur maskulinitet konstrueras i relation till djur i det vilda, och mycket mer. Dessutom innehåller numret hopp: poesi och vildvilja, doften av varma hästkroppar och uppmaningar till dekolonial och intersektionell feminism för förändring.

På köpet kommer en digital pdf-kopia, du får en nedladdningslänk i kvittot som skickas till din e-post.

KRUT shop