Privacy Policy for Hämäläisempi Suomi Ry

Yleistä

Hämäläisempi Suomi Ry on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakas hyväksyy nämä ehdot tilausta tehdessään. Emme jaa henkilökohtaisia tietojasi ulkopuolisille tahoille poislukien viranomaistahot. Tällöin tilmoitamme tietopyynnöstä myös asiakkaalle, jos se on lain mukaan mahdollista

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Hämäläisempi Suomi Ry (reknro: 212.413). Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: jenni.kuoppala@gmail.com

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, maksutiedot ja laskutustiedot. Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot. Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite. Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Internetin kautta. Henkilötietoja käytetään tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin sekä väärinkäytösten estämiseen

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Hämäläisempi Suomi Ry säilyttää asiakastietoja Suomessa. Tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla, palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Hämäläisempi Suomi Ry:n omilla työntekijöillä, jotka näkevät asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaana sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista, pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Mihin voin ottaa yhteyttä? Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: jenni.kuoppala@gmail.com

Merchant info

Hämäläisempi Suomi Ry