English

Pythonia yläkouluun / Opettajan materiaalit ja verkkokoulutus

KOULUTUKSET OPETTAJILLE DIGITAALISET OPPIMATERIAALIT

€99.00

Incl. VAT 24.00%
This online store is currently inactive.
Product description

tiistai 19.11.2019

Yläkoulun oppimiskokonaisuus (Moduuli 9): Johdanto tekstuaaliseen ohjelmointiin Python-ohjelmointikielellä. Moduulin teemana on työelämä ja yrittäjyys.

Oppimiskokonaisuus soveltuu osaksi matematiikan opintoja sekä tieto- ja viestintäteknologia -aiheisten valinnaisten kurssien sisällöksi. Sen myötä siirrytään graafisesta ohjelmoinnista tekstuaalisen ohjelmoinnin pariin.

Oppimiskokonaisuutta hyödyntävällä opettajalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta Python-ohjelmoinnista. Verkkokoulutuksen ja valmiiden tuntisuunnitelmien myötä kokonaisuuden käyttöönotto omassa opetuksessa helpottuu.

Tämä tuote sisältää käyttöönottokoulutuksen sekä lisenssin digitaaliseen materiaaliin lukuvuodeksi 2019-20.

KÄYTTÖÖNOTTOKOULUTUS PIDETÄÄN VERKKOKOULUTUKSENA TI 19.11.2019 klo 14-17. ILMOITA OSTOVAIHEESSA MEILLE SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI ILMOITTAUTUMISLOMAKKEEN, VERKKOKOULUTUSKUTSUN JA DIGITAALISEN MATERIAALIN TOIMITTAMISTA VARTEN.

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on ohjata oppilasta edistämään algoritmista ajatteluaan, hyvien ohjelmointikäytäntöjen käyttöä ja kykyä ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia tekstuaalisessa ohjelmointiympäristössä. Ohjelmointiharjoitukset toteutetaan lähtökohtaisesti PyCharm-ohjelmointiympäristössä Python-ohjelmointikielellä. Oppimiskokonaisuudessa edistetään useita laaja-alaisen osaamisen alueita ja keskitytään erityisesti yhteen matematiikan päättöarvioinnin tavoitteista: Oppilas osaa hyödyntää algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia. Oppimiskokonaisuus soveltuu osaksi matematiikan opintoja sekä tieto- ja viestintäteknologia -aiheisten valinnaisten kurssien sisällöksi.

Koulutus sopii: Yläkoulun opettajalle. Oppimiskokonaisuutta hyödyntävällä opettajalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta Python-ohjelmoinnista. Verkkokoulutuksen ja valmiiden tuntisuunnitelmien myötä kokonaisuuden käyttöönotto omassa opetuksessa helpottuu.

Suomen Koodikoulu