Privacy Policy for Kivaa Tekemistä -verkkokauppa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteri on perustettu asiakassuhteiden hoitamiseksi. Rekisterin tietosisältö: Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakassuhteen syntyessä. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet: Tiedot suojataan tietoteknisin menetelmin organisaation ulkopuolisilta. Tietoihin on pääsy vain Sarimedia Oy:n johdolla ja työntekijöillä.

Merchant info
Kivaa Tekemistä -verkkokauppa
henri@kivaatekemista.fi
Business ID: 2521883-1
VAT ID: FI25218831