Privacy Policy for Ki-Life Oy / Astrohermetica

Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 1. Rekisterinpitäjä Ki-Life Oy Kauppilaisenkatu 41 33730 Tampere Sähköposti: astrohermetica@gmail.com 050 432 9530

 2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Timo Kalliokoski astrohermetica@gmail.com 050 432 9530

 3. Rekisterin nimi Ki-Life Oy:n asikas- ja tilaajarekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriä käytetään:

 5. Asiakassuhteen hoitamiseen
 6. Kurssien ja muiden palveluiden laskutukseen
 7. Tilastollisiin tarkoituksiin
 8. Markkinointitarkoituksiin
 9. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 1. Rekisterin tietosisältö Asiakasrekisteriin tallennetaan henkilön etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero syntymäaika ja -paikka. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus.

 2. Säännönmukaiset tietolähteet Asikasrekisteriin liityttäessä tai tilausta tehtäessä verkkokaupan kautta, tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksen verkkokaupassa. Sähköpostitse tai puhelimitse liityttäessä tai tilatessa tiedot tallennetaan manuaalisesti sähköiseen järjestelmään.

 3. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

 4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 5. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä sujausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

 6. Tarkastusoikeus Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on maksuton ja se tulee lähettää kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioita vastaavalla henkilölle.

 7. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on lisäksi oikeus pyyttää tietojen poistamista tai poistaa suostumus.

Merchant info
Ki-Life Oy / Astrohermetica
astrohermetica@gmail.com
Business ID: 0720715-1
VAT ID: FI07207151