Terms & conditions for Kevyempi Olo

Sopimusehtojen soveltaminen, sisältö ja voimassaoloaika

Palvelun käyttöehdot muodostavat sopimuksen palvelun tarjoajan Kevyempi Olo, joka on Optimal Factor Oy:n aputoiminimi (myöhemmin ’Toimittaja’) ja palvelun käyttäjän (myöhemmin ’Asiakas’) välille. Näitä ehtoja sovelletaan verkkosivuilla www.kevyempiolo.fi ja Kevyempi Olo-verkkokaupassa Holvi-palvelussa (jäljempänä ’Palvelu’) Toimittajan ja Asiakkaan väillä. Palveluksi katsotaan verkkosivuston sekä verkkopalveluiden ja valmennusten sisältö siihen liittyvine materiaaleineen.

Sopimus katsotaan tehdyksi asiakkaan tilatessa valmennuksen tai palvelun (myöhemmin ’Palvelu’), jolloin nämä sopimusehdot katsotaan hyväksytyksi. Palvelu sisältää sovitun, tilausvaiheessa esitetyn sisällön. Verkon välityksellä pidettävät ryhmävalmennukset järjestetään, jos osallistujia on vähintään viisi (5). Jos osallistujamäärä jää vähäisemmäksi, ei valmennusta järjestetä ja osallistujille palautetaan valmennuksen hinta kokonaisuudessaan.

Toimittaja voi markkinoida, tarjota tai välittää Palvelussa muiden yritysten tuotteita ja palveluita. Toimittaja ei vastaa muiden palveluntarjoajien tuotteista ja palveluista tai niistä aiheutuneista mahdollisista vahingoista, väärästä tiedosta, viivästymisistä tai muista harmeista. Toimittaja ei vastaa myöskään muiden palveluntarjoajien tietosuojasta.

Palvelun käyttö

Asiakas sitoutuu siihen, että hän käyttää Palvelua vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Asiakkaan kanssa samassa taloudessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt voivat kuitenkin käyttää ryhmäverkkovalmennuksissa samaa Palvelua. On hyvä huomata, että aikuisille suunnatut valmennukset eivät sovellu kaikille muille – kuten lapsille ja ikääntyneille – kaikilta osin. Jos asiakas saa valmennuksessa käyttöönsä käyttäjätunnukset ja/tai salasanan, ei näitä tietoja saa jakaa edelleen muille, kolmansille osapuolille. Toimittaja ei vastaa käyttäjätunnuksen luvattomasta käytöstä jos käyttäjätunnus arvataan, hakkeroidaan tai se muuten paljastuu. Mahdollisista väärinkäytöksistä on välittömästi ilmoitettava Toimittajalle.

Palvelun hinta

Palvelun hinta ilmoitetaan Asiakkaalle ennen sopimuksen tekemistä. Asiakas maksaa sovitun hinnan Palvelun tilatessaan verkkomaksuna. Asiakas vastaa itse mahdollisista muista kustannuksista kuten harjoittelussa tarvittavien välineiden hankkimisesta, tietoliikennekustannuksista ja mahdollisista tilamaksuista kuten kuntosalimaksut. Palvelussa voi olla tilapäisiä katkoksia kuten Palvelun huoltokatkot, eivätkä tällaiset tilapäiset katkokset oikeuta Asiakasta hinnanalennukseen.

Tyytyväisyystakuu ja palautusoikeus

eKirja on ladattavissa ja käytettävissä heti oston jälkeen ja sillä ei ole palautusoikeutta.

Verkkovalmennukset ovat heti ladattavia tuotteita ja niillä ei ole siten varsinaista palautusoikeutta. Asiakas voi kuitenkin peruuttaa tilauksensa sähköpostitse ennen kuin saa tunnukset varsinaiselle valmennusalustalle ja pääsee käyttämään Palveluun liittyviä sähköisiä dokumentteja ja materiaalia kokonaisuudessan. Jos Asiakas peruuttaa osallistumisensa sähköpostitse ennen tunnusten toimittamista, palautetaan hänelle valmennuksen hinta vähennettynä 9€ käsittelykustannuksilla. Jos et ole tyytyväinen verkkovalmennukseen tai sen sisältöön, kannattaa asiasta ilmoittaa sähköpostitse, sillä kurssin sisältöä myös kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin Asiakkaiden toivomuksia ja odotuksia.

Verkon välityksellä pidetättävät ryhmävalmennukset on peruttavissa ennen ensimmäistä kertaa. Osallistumismaksu palautetaan vähennettynä 9 € käsittelymaksulla.

Henkilökohtaisissa valmennuksissa on 14 päivän tyytyväisyystakuu, joka tarkoittaa sitä, että Asiakas voi peruuttaa valmennukseen osallistumisen 14 päivän aikana Palvelun ostosta. Jos henkilökohtaisia valmennuskertoja on jo pidetty, niin palautettavasti summasta vähennetään 85 € per pidetty valmennuskerta. Asiakkaan tulee ilmoittaa tällöin Palvelun perumisesta sähköpostitse osoitteeseen mari(at)kevyempiolo.fi neljäntoista päivän aikana valmennuksen alkamisesta. Pyynnössä on ilmoitettava Palvelun lisäksi tilinumero, jonne Palvelun hinta halutaan palautettavan. Peruttaessa valmennus vähennetään käsittelymaksuna 9 € palautettavan valmennuksen hinnasta.

Firstbeat-mittauksilla ei ole palautusoikeutta. Tilaus on sitova, sillä Palvelun toimitus Firstbeatilta aloitetaan heti tilauksen jälkeen. Mittalaite on palautettava Firstbeatille palautuskuoressa mittauksen jälkeen. Kadonneesta, rikkoutuneesta tai myöhästyneestä Firstbeat-mittauslaitteesta veloitetaan 249€.

Vastuunrajoitus ja turvallisuussäännöt

Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan, Toimittaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita voi syntyä Palvelua käytettäessä. Toimittaja ei vastaa tiedon sisällöstä ja sen soveltuvuudesta yksittäiselle Asiakkaalle tai mahdollisista virheistä. Toimittaja ei myöskään vastaa muista Palvelun ulkopuolisten sivujen sisällöstä, jonne Palvelusta on pääsy tai josta saatetaan saapua sivustolle.

Sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset ja valmennuksiin liittyvät tekemiset ja aktiviteetit tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Jos Asiakkaalla on sairaus, reilusti ylipainoa tai viimeisestä lääkärinkäynnistä on yli vuosi, suositellaan ennen liikuntaharjoittelun aloittamista lääkärin tarkastusta ja/tai konsultaatiota. Kaikille Asiakkaille suositellaan tapaturma- tai muuta vakuutusta odottamattomien tilanteiden varalle.

Immateriaalioikeudet

Palvelussa oleva aineisto omistus-, immateriaali- ja tekijänoikeuksineen kuuluu Toimittajalle, jollei muuta erikseen sovita. Toimittajalla on oikeus käyttää ja julkaista uudelleen Palvelussa jaettuja ja julkaistuja materiaaleja ja aineistoja. Palveluun sisältyvän materiaalin, videoiden, kuvien ja tekstien kopiointi, lainaaminen ja edelleen luovuttaminen on kiellettyä, ellei siitä erikseen sovita kirjallisesti. Materiaalit on tarkoitettu vain Asiakkaan omaan käyttöön.

Asiakas vastaa verkkopalvelussa mahdollisesti jakamista materiaaleistaan, että ne eivät loukkaa kolmansia osapuolia esimerkiksi tekijänoikeuksien osalta. Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa, muita osapuolia tai vaarantaa tietoturvaa tai muuten Palvelua.

Palvelun käyttämisen jälkeen Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet jäävät Toimittajalle.

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen siitä, että verkkopalveluita käytettäessä on tietoturvallisuudessa riskinsä. Käyttäjä vastaa tietokoneensa, verkkonsa ja järjestelmien turvallisuudesta sekä sen mahdollisista aiheuttamista seurauksista kuten Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon levinneiden virusten ja muiden haittojen aiheuttamista seurauksista Toimittajalle tai kolmansille osapuolille.

Toimittaja käyttää webhotellipalvelua, jossa on SSL-salaus ja huolehtii oman tietoturvan järjestämisestä. Toimittaja ei vastaa Palvelun toimintahäiriöistä, katkoksista tai asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista mahdollisista vioista.

Henkilötiedot

Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla.

Sopimuksen päättyminen

Asiakkaan pääsy valmennuksen materiaaleihin saattaa jatkua vielä varsinaisen valmennusajan jälkeen. Tämä sopimus katsotaan kuitenkin päättyneeksi tilausvaiheessa esitetyn sisällön ja varsinaisen valmennusajan jälkeen.

Erimielisyydet

Sopimuksen mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välillä neuvottelemalla. Jos asioista ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa.

Merchant info

Kevyempi Olo

mari@kevyempiolo.fi
Business ID: 2806623-9
VAT ID: FI28066239