English

Ymmärrä lapsen hermostoa ja vahvista kanssasäätelytaitoja 25.8.

Kurssit

€82.00

Incl. VAT 24.00%
Product description
Levottomuus, ahdistuneisuus, tunnekuohut, kiukuttelu, lamaantuminen, huolestuneisuus, jatkuva mariseminen tai aikuisen mielistely...Mistä nämä kertovat? Lapsi ei kiukuttele eikä ärsytä tahallaan. Hän ei ole aikaansaamaton eikä lamaantunut tahallaan. Hän ei mielistele eikä ole jatkuvasti huolestunut tahallaan.

Nämä kaikki kertovat hermostosta ja sen eri tiloista. Kun opit ymmärtämään, mitä lapsen hermostossa tapahtuu, pystyt suhtautumaan häneen empaattisemmin. Hermostoymmärrys muuttaa sitä, miten näet lapsen käytöksen ja myös sitä, millaisia keinoja käytät lapsen kanssa. Sen sijaan, että yritämme muokata lapsen käytöstä erilaisilla menetelmillä, kuten tarrrakorteilla, liikkeelle lähdetäänkin siitä, mitä lapsi tarvitsee tunteakseen olonsa turvalliseksi.

Hermoston toiminnan ymmärtäminen vaikuttaa niihin linsseihin, joiden läpi näet lapsen käytöksen. Opit näkemään lapsen käytöksen taakse, juurisyihin ja siihen, mitä lapsen hermostossa ja aivoissa tapahtuu. Kun aikuinen oppii näkemään, että lapsen käytös kertoo hänen hermostonsa tilasta ja siitä, kokeeko hän olevansa turvassa vai ei, tämä muuttaa näkökulmaa käytöksen tuomitsemisesta kohti uteliaisuutta.

Aikuisen on tärkeä myös lisätä ymmärrystä omasta hermostostaan ja vahvistaa omaa turvan tunnettaan. Kun aikuisen hermosto on epätasapainossa, hän on lyhytpinnainen, ärtyisä, kärsimätön, helposti kuormittuva tai lamaantunut ja poissaoleva. Aikuisen ja lapsen hermosto toimivat yhteistyössä ja aikuisen hermoston tila vaikuttaa lapsen hermostoon ja siihen, miten lapsi tulee kohdatuksi.

Kun aikuisen hermosto on tasapainossa ja hän on turvan tilassa, hän pystyy kohtaamaan sekä omat että lapsen tunteet ymmärtäväisemmin ja hän pystyy sietämään ja olemaan näiden tunteiden kanssa ilman tarvetta muuttaa niitä nopeasti toisenlaisiksi. Turvan tilassa aikuinen ei ota lapsen sanoja ja esimerkiksi huutoa niin henkilökohtaisesti. Aikuinen pyrkii yhteyteen lapsen kanssa sen sijaan, että hän käyttää selkärangasta tulevia kasvatuskeinoja, kuten uhkailua, lahjomista tai kiristämistä. Lapsi tietää tulevansa kohdatuksi kaikkine tunteineen ja olotiloineen ja hän uskaltaa näin ilmaista tunteitaan ja kertoa asioistaan.

Hermostoymmärrys on Suomessa vielä hyvin vähäistä ja yksi missioni on lisätä tietoutta hermostosta, turvasta ja turvattomuudesta. Moni on kokenut, että hermostymmärrys on silmiä avaavaa ja auttaa näkemään sekä lapsen että omaa käytöstä uusin silmin. järjestän sunnuntaina 25.8. klo 13-17 toiminnallisen työpajan, jossa pysähdymme kokemuksellisesti hermoston äärelle.

"Ymmärrä lapsen hermosto ja vahvista kanssasäätelytaitojasi" - työpajan sisältö:

  • Perustietoa hermostosta (Porgesin polyvagaalinen teoria ja Siegelin sietoikkunan käsite)
  • Hermoston eri tilat (turvan tila, taistele- tai pakene, lamaantuminen ja miellyttäminen): miten nämä näkyvät lapsen ja aikuisen käytöksessä?
  • Miten aikuinen voi tukea lasta kohti turvan tilaa?
  • Kanssasäätelytaidot
  • Hermoston säätelyn liittyviä sekä kehollisia että luovia harjoituksia

Työpajan alussa on alustus teemasta. Pääpaino on toiminnallisuudessa, kehollisissa ja luovissa harjoituksissa, jotta pääsemme kehon ja hermoston tasolle ja jokainen saa kokemuksen hermoston eri tiloista, turvasta, turvattomuudesta ja kanssasäätelystä. Työpajassa tehdään esim. hermoston kartat luovin menetelmin ja kokeillaan erilaisia turvan tunteeseen ja hermoston säätelyyn liittyviä harjoituksia.

Työpaja on su 25.8. klo 13-17 Liikunnanilon Olohuoneella Simonkylässä Vantaalla (lähellä Tikkurilaa ja Hiekkaharjua) osoitteessa Leinikkitie 20 b (3. krs). Työpaja sopii esim. vanhemmille, varhaiskasvatuksessa työtä tekeville, alakoulun opettajille, harrasteryhmien ohjaajille, toimintaterapeuteille, perhetyöntekijöille ja kaikille, joita teema kiinnostaa.

Työpajan hinta on 82 euroa. Työpajan ilmoittautuminen ja maksaminen tapahtuu Holvi-verkkokaupan kautta.

Työpajan hintaan kuuluu kaksi pdf-tiedostoa. Saat jo etukäteen ennen työpajapäivää luettavaksi "Perustietoa hermostosta" - tiedoston ja työpajan jälkeen pdf-tiedoston, jossa on päivän aikana tehdyt harjoitukset ja lisäksi tsekkauslistat, joiden avulla sinun on helppo tunnistaa, missä hermoston tilassa lapsi on.

Työpaja toteutetaan turvallisessa ja luottamuksellisessa pienryhmässä ja mukaan mahtuu maksimissaan 10 osallistujaa. Työpajaan ilmoittautuminen on sitova, mahdollisissa sairastumistapauksissa peruutukset lääkärintodistusta vastaan.

Työpajan ohjaa Heli Mäkelä. Heli on kahden lapsen äiti ja koulutukseltaan Heli on sosionomi, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness-ohjaaja ja lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja ja hengitysterapeutti. Tällä hetkellä Heli opiskelee neljättä vuotta Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutuksessa. Lisäksi Heli on käynyt lukuisan määrän erilaisia lyhytkursseja. Helin erityisosaaminen liittyy tunteiden kehollisuuteen, hermostoon, turvan tunteen vahvistamiseen ja luoviin menetelmiin.

Heli on kirjoittanut yhdessä Tiia Trogenin kanssa kirjan "Tunteita päästä varpaisiin. Kehotietoisuus lapsen ja aikuisen tunnetaitojen tukena". Lisäksi Heli on ollut mukaan tekemässä tunnetaitoihin ja rauhoittumiseen liittyviä tehtäviä Pomenia Tunneseikkailukortteihin ja ja Satuseikkailu - lautapeliin. Helin uusin kirja "Uskalla tuntea" ilmestyi maaliskuussa 2024.

Kasvun Taika