English

Tutustu tunnelukkoihin - kurssi su 8.3. klo 12-16

Tunnetaitokurssit Kurssit

€65.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Tunnelukko on lapsuudessa opittu tapa reagoida, tuntea, kokea ja ajatella. Kun tunnelukko nykypäivänä aktivoituu, meissä virittyy lapsuutemme tunteita, ja lukitumme tiedostamattamme toimimaan lapsuudessa opittujen selviytymismallien mukaisesti. Tunnelukot saavat meidät lapsenkaltaisesti välttelemään, hyökkäämään ja antautumaan kohtaamissamme tilanteissa. Nämä keinot ovat aikuisiällä haitallisia ja toimivat itseämme vastaan. Voimme auttaa itseämme tulemalla tietoiseksi näistä malleista.

Tutustu tunnelukkoihin - kurssilla on tavoitteena tutustua tunnelukkoihin ja oppia tunnistamaan, miten tunnelukot vaikuttavat omassa elämässä. Lisäksi kokeillaan keinoja tunnelukkojen avaamiseen. Kurssilla nostetaan esille erityisesti sitä, miten vanhempana voisi toimia niin, että lapselle kehittyisi mahdollisimman vähän tunnelukkoja.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat:

Mitä tunnelukot ovat? Miten tunnelukot vaikuttavat elämään?

Miten tunnelukot ovat syntyneet?

Miten tunnelukot vaikuttavat vanhemmuuteen? Miten tunnelukkoja voi avata?

Miten voin vanhempana toimia niin, että lapselle tulee mahdollisimman vähän tunnelukkoja?

Kurssilla on alustuksia, itsereflektiota, keskusteluja ja mielikuvaharjoituksia. Lähetän etukäteen tunnelukkoja kartoittavan testin, jonka toivon olevan täytetty kurssille tultaessa.

Kurssilla on tarkoitus tutustua tunnelukkoihin ja tunnistaa niiden vaikutusta omassa elämässä, tämä kurssi ei ole ryhmäterapiaa. Kurssi ei sovi akuutissa kriisissä oleville.

Kurssi on su 8.3. klo 12.00 - 16.00. Kurssin hinta on 65 euroa . Kurssipaikkana on Hakaniemen Luova Kulma, osoitteessa Hakaniemenkatu 5.

Kurssille ilmoittautuminen ja kurssimaksun maksaminen tapahtuu Holvi-verkkokaupan kautta.

Kurssin ohjaajana toimii Heli Mäkelä. Heli on kahden lapsen äiti ja koulutukseltaan Heli on sosionomi, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness-ohjaaja, Lasten Tunnetaito-ohjaaja ja Heli on suorittanut myös skeematerapian eli tunnelukkoterapian opinnot. Tunnelukkotyöskentely on avannut Helille paljon uutta sekä itsestä että ammatillisesti.

Kasvun Taika