English

Vahvista lapsen kehollisia tunnetaitoja - koulutus la 18.5.

Kurssit

€80.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Haluaisitko syventää ymmärrystäsi tunteiden kehollisuudesta ja hermoston säätelystä? Pohditko, miten lapsia voi auttaa tunnistamaan, mitä omassa kehossa tapahtuu ja miten erilaisin pienin keinoin lapsen kehotietoisuutta, rauhoittumisen taitoja ja tunnesäätelytaitoja voi vahvistaa?

Lasten levottomuus ja keskittymisvaikeudet ovat lisääntyneet paljon. Monilla on myös pulmia tunnesäätelyssä ja tämä näkyy tunneräjähdyksinä.

Tunnetaidoista on puhuttu paljon viime vuosina ja tunnetaitojen tueksi löytyy paljon materiaaleja. Tunteet ovat kehollisia ja tämä on monissa tunnekasvatusmateriaaleissa "unohdettu" tai nähdään hyvin suppeasti. Tunteiden nimeämisestä puhutaan paljon, vaikka kaiken pohja on kehotietoisuudessa ja siinä, että opitaan tunnistamaan sitä, mitä itsessä ja kehossa tapahtuu.

Tunteet ovat kehollisia, mutta olemme usein tottuneet käsittelemään niitä vain pään ja järjen tasolla. Keho on avain, kun puhutaan tunnesäätelytaidoista ja hermoston säätelystä. Turvan tunne on kehollinen kokemus ja kun oppii vahvistamaan turvan tunnetta, myös tunteet tulevat helpommin säädeltäviksi. Aikuisen toimintatavoilla on iso rooli lapsen kehotietoisuuden ja turvan tunteen vahvistamisessa. Lisäksi lapsille voi opettaa pieniä harjoituksia, joiden avulla he oppivat tukemaan oman hermoston rauhoittumista ja tunnetaitoja.

Vahvista lapsen kehollisia tunnetaitoja - koulutuksen sisältö:

  • Tunnekehoyhteyden ja kehotietoisuuden vahvistaminen tunnetaitojen pohjana

  • Tunnetaidot kehollisesta näkökulmasta

  • Aikuisen ja lapsen hermoston yhteistyö, kanssasäätely

  • Porgesin polyvagaalinen teoria ja Siegelin sietoikkunan käsite

  • Aikuisen merkitys lapsen turvan tunteen rakentumisessa

  • Keholliset ja luovat menetelmät tunnetaitojen tukena

Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja se sisältää sekä alustuksia että harjoituksia. Koulutus sopii esim. varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa työtä tekeville, toimintaterapeuteille, lasten harrastustoiminnan ohjaajille, kerhoryhmien ohjaajille, vanhemmille ja kaikille, joita teema kiinnostaa. Myös aikuinen saa itselleen työpajasta keinoja oman turvan tunteen ja kehollisten tunnetaitojen vahvistamiseen.

Koulutus on Liikunnanilon Olohuoneella Simonkylässä Vantaalla (lähellä Tikkurilaa ja Hiekkaharjua) osoitteessa Leinikkitie 20 b (3. krs).

"Vahvista lapsen kehollisia tunnetaitoja" - koulutus on lauantaina 18.5. klo 13-17. Koulutuksen hinta on 80 euroa. Ilmoittautuminen ja maksaminen tapahtuu Holvi-verkkokaupan kautta.

Koulutus toteutetaan turvallisessa ja luottamuksellisessa pienryhmässä ja mukaan mahtuu maksimissaan 10 osallistujaa. Hintaan sisältyy koulutuksen lisäksi pientä purtavaa ja jälkikäteen pdf-tiedostona lähetettävän kooste koulutuksesta ja harjoituksista. Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova, mahdollisissa sairastumistapauksissa peruutukset lääkärintodistusta vastaan.

Kouluttajana toimii Heli Mäkelä. Heli on kahden lapsen äiti ja koulutukseltaan Heli on sosionomi, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness-ohjaaja ja lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja ja hengitysterapeutti. Heli on opiskellut kolme vuotta Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutuksessa. Lisäksi Heli on käynyt lukuisan määrän erilaisia lyhytkursseja. Helin erityisosaaminen liittyy tunteiden kehollisuuteen, hermostoon, turvan tunteen vahvistamiseen ja luoviin menetelmiin.

Heli on kirjoittanut yhdessä Tiia Trogenin kanssa kirjan "Tunteita päästä varpaisiin. Kehotietoisuus lapsen ja aikuisen tunnetaitojen tukena". Lisäksi Heli on ollut mukaan tekemässä tunnetaitoihin ja rauhoittumiseen liittyviä tehtäviä Pomenia Tunneseikkailukortteihin ja ja Satuseikkailu - lautapeliin. Helin uusin kirja "Uskalla tuntea" ilmestyy maaliskuussa 2024.

Kasvun Taika