English

Helsinki 1900

€10.00

This online store is currently inactive.
Product description

297 x 382 mm painettu kopio Helsingin kartasta vuodelta 1900. Kartan reunassa on ruotsinkielinen luettelo kartalla olevista julkisista rakennuksista.

Karttalehtinen