Privacy Policy for Käreitär

Tietosuojaseloste 6.6.2019

Rekisterinpitäjä: Käreitär, Kovik byväg 47 66600 Vöyri.

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojasi vastaanottaa Käreitär.

Säilytämme henkilötietojasi: – sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan – kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet: – oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot – oikeus tietojen oikaisemiseen – oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin) – oikeus vastustaa käsittelyä – oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin) – oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Merchant info

Käreitär