English

IRKRS-jäsenmaksu 2023

€10.00

Product description

Kuuluaksesi Koryu Uchinadi-tyylisuuntaan ja sen perustajan Patrick McCarthyn aka "Paten" taistelupyjamaheimoon, on sinun myös maksettava vuosittain IRKRS-maksu. (IRKRS = International Ryukyu Karate Research Society, eli Patrick McCarthyn kansainvälinen Koryu Uchinadi organisaatio). IRKRS-jäseneksi liittyminen on edelleen vapaaehtoista, mutta virallinen Koryu Uchinadi–kollegio on päättänyt, että vöiden suorittaminen vihreästä ylöspäin edellyttää kansainvälistä jäsenyyttä. Toisin sanoen, IRKRS on pakollinen vihreästä vyöstä ylöspäin (mukaan lukien ne oranssivöiset, jotka ovat menossa vihreän vyön kokeeseen).

To belong to the tribe of white battle pyjamas of KU under Patrick McCarthy aka "Pate" aka the founder of Koryu Uchinadi-style, you'll also have to pay yearly the IRKRS-payment. (IRKRS = International Ryukyu Karate Research Society, as in Patrick McCarthy's international Koryu Uchinadi organisation). IRKRS-payment is voluntary but official Koryu Uchinadi-board has decided that for pursuing green or higher belts in KU, you will require an international membership. In other words, IRKRS-payment is mandatory for those who have a green or darker belt (including those orange belts who are aiming for a green belt graduation).

Karateseura Honbu