English

Yrityksen kannattajajäsenyys

€300.00

Product description

Kansainvälinen hiihtokoulu ry:n hiihtokauden 2017-2018 yrityskannattajajäsenyys 300 €. Yrityskannattajajäsenille toimitetaan heidän halutessaan diplomi tuesta hiihtokauden päätyttyä.

Kansainvälinen hiihtokoulu ry.