Privacy Policy for Kajoan Design

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kajoan Designin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on luotu 11.6.2019. Käsiteltävien tietojen rekisteriä ylläpitää Untamo-Tuotanto, joka myy Kajoan Designin tuotteita.

Katariina Saksilaisen katu 12 A 18 00560 Helsinki kajoan@kajoan.fi +358456342704 Y-tunnus 2091313-0 Tietosuojavastaava: Johanna Kajanus kajoan@kajoan.fi

ASIAKASREKISTERI

Asiakkaidemme henkilötietoja käytämme ainoastaan tilausten käsittelemiseen ja niiden toimittamiseen sekä tilauksiin liittyvään mahdolliseen kommunikaatioon. Säilytämme asiakkaidemme tietoja vain niin kauan kuin se on tarpeellista tilauksen hoitoa ja lakisääteisiä kirjanpidollisia/veroviranomaisille toimitettavaa tietoa varten. Emme pidä rekisteriä markkinointia varten emmekä luovuta asiakkaidemme tietoja ulkopuolisille toimijoille.

Tietoja käsitellään vain Kajoan Designin verkkokaupassa, jota ylläpitää tällä hetkellä yksi henkilö. Kaikki henkilötiedot ovat asiakkaan antamia tietoja. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan tietojärjestelmien avulla asianmukaisesti. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen kajoan@kajoan.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

PRIVACY POLICY

This is the Registration and Privacy Policy of Kajoan Design Personal Data Act (Articles 10 and 24) and the EU General Data Protection Regulation, which was created on 11.6.2019. The register of processed data is maintained by Untamo Tuotanto, which sells the products of Kajoan Design.

Katariina Saksilaisen katu 12 A 18 00560 Helsinki kajoan@kajoan.fi +358456342704 Business ID: 2091313-0 Data protection Officer: Johanna Kajanus kajoan@kajoan.fi

THE CUSTOMER REGISTER

We use the personal information of our customers only to process orders and deliver them, as well as possible communications related to orders. We only keep the information of our customers for as long as it is necessary for order management and information to be provided to statutory accounting / tax authorities. We do not keep a register for marketing and we do not disclose our customers' information to outside parties.

Information is processed only at Kajoan Design's online store, which is currently maintained by one person.

All personal information is information provided by the customer. The processing of personal data is carried out with due care and the information is adequately protected by information systems. Every person in the registry has the right to check the security and claim options stored in the registry. If the person wants to check the information stored on him or to request a correction, she/he must send the request in writing to kajoan@kajoan.fi. The controller may ask the applicant, if necessary, to prove his/her identity.

Merchant info

Kajoan Design

kajoan@kajoan.fi
Business ID: 2091313-0
VAT ID: FI 2091313-0