Privacy Policy for Jyväskylän e-urheiluseura ry
 1. Rekisterinpitäjä: Jyväskylän e-urheiluseura ry Osoite: Vaihdekuja 6 C 90, 40100 Jyväskylä Y-tunnus: 3073271-2

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Nimi: Elmo Hämäläinen Sähköposti: varapuheenjohtaja@jklesports.fi

 3. Rekisterin nimi: Jyväskylän e-urheiluseura ry Verkkokauppa - Asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja verkkokauppamme käyttötarkoituksiin, kuten lippujen tilaamiseen, maksujen käsittelyyn, lippujen toimittamiseen, mahdollisten palautusten toimeenpanemiseen, sekä asiakaspalveluun. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimuksen täytäntöönpanoon (lippujen myynti) sekä suostumukseen, kun asiakas antaa tietonsa tilauksen yhteydessä.

 5. Käsiteltävät henkilötiedot: Käsittelemme seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, maksutiedot (maksukorttitiedot käsitellään ulkopuolisen maksunvälittäjän kautta eikä tallenneta järjestelmiimme), tilaushistoria, asiakaspalautteet ja yhteydenotot

 6. Säännönmukaiset tietolähteet: Henkilötiedot kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään verkkokaupan kautta tehtyjen tilausten yhteydessä.

 7. Tietojen luovutus ja siirto: Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille ilman suostumustasi, paitsi lakisääteisissä tilanteissa.

 8. Tietojen säilytysaika: Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 9. Tietojen suojaaminen: Henkilötietoja säilytetään turvallisesti ja asianmukaisesti suojattuina. Pääsy tietoihin on rajoitettu ainoastaan niille henkilöille, joilla on työtehtäviensä vuoksi siihen tarve.

 10. Rekisteröidyn oikeudet: Tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Korjata virheelliset tai puutteelliset tiedot. Peruuttaa antamansa suostumus. Vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa. Pyytää tietojen poistamista rekisteristä.

 11. Yhteydenotot: Kaikki rekisteriä koskevat kysymykset ja pyynnöt tulee osoittaa yllä mainitulle yhteyshenkilölle. Tämä tietosuojaseloste on voimassa alkaen 1.1.2023. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta tarvittaessa. Muutokset voivat johtua esimerkiksi lainsäädännön muutoksista tai toiminnan kehittämisestä. Tietosuojaselosteen ajantasainen versio on aina saatavilla verkkosivuillamme.

Merchant info
Jyväskylän e-urheiluseura ry