English

Naruhodo 4, Japania nuorille

€39.00

Incl. VAT 10.00% 82 in stock
Product description

Oppikirjan Naruhodo 4, Japania nuorille teemoja ovat mm. arjen tavat, tapakulttuuri ja traditiot Suomessa ja Japanissa, sekä vaatetus ja muoti. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullinen viestintä on keskeistä kautta linjan. Monipuoliset tehtävät vahvistavat suullista ja kirjallista ilmaisua, sekä kuullun ja luetun ymmärtämistä. Opiskelija syventää katakana-merkistön tuntemustaan ja tutustuu enenevässä määrin kanji-merkkeihin. Kappaletekstit ja harjoitukset on kirjoitettu hiragana-, katakana- ja kanji-merkein. Kieliopissa pääpaino on verbeissä. Kurssin aikana harjoitellaan mm. käskyjä, kieltoja, kehotuksia ja ehdotuksia, mutta kerrataan myös aikaisemmin opittua.

ISBN 978-952-69293-3-0

Kirjailija: Ulla Saari

Kustantamo: JapaNixi Oy

Painopaikka: Printek, Keuruu, 2021

Sivumäärä: 140

Koko: 19 x 27 cm

pehmeäkantinen, nidottu, värillinen

JapaNixi