English

Tie sisäiseen ihmisyyteen

€19.89

Incl. VAT 10.00% 40 in stock
Product description

Tie sisäiseen ihmisyyteen on matka kohti läsnäolon voimaa. Sen avulla voit tiedostaa ja ymmärtää, mitä mielessäsi ja ulkoisessa elämässäsi tapahtuu.

Tie sisäiseen ihmisyyteen sisältää 80 mieltä kirkastavaa harjoitusta sisäisten voimavarojen löytämiseen, ajatuksien, tunteiden ja halujen havainnoimiseen, ymmärtämiseen ja muuntamiseen sekä oman tahdonvoiman vahvistamiseen. Tervetuloa tutustumaan sisäiseen ihmisyyteesi!

Lukija oppii:

– Olemaan tietoinen arkipäivässä

– Vähentämään stressiä

– Välineet kehittää luovuuttaan ja oppimistaan

– Tutustumaan itseensä kokonaisvaltaisesti

– Ajattelemaan sekä tuntemaan itsenäisesti


Tarkempi kuvaus:

Kirjan tietoisuusharjoitusten kautta opit selkeää ajattelua ja intuitiivista tuntemista, joilla voit muuntaa vanhoja ajatus- ja tunnetottumuksiasi tehokkaasti. Harjoitusten avulla voit löytää sisäisen rauhan, ja toimia vapaammin sekä luovemmin niin arjen askareissa, sosiaalisessa elämässä, taiteellisessa työssä kuin oppimisessakin.

Tie sisäiseen ihmisyyteen sisältää 80 mieltä kirkastavaa harjoitusta sisäisten voimavarojen löytämiseen, ajatuksien, tunteiden ja halujen havainnoimiseen, ymmärtämiseen ja muuntamiseen sekä oman tahdonvoiman vahvistamiseen. Tervetuloa tutustumaan sisäiseen ihmisyyteesi!”

Ensimmäinen kokonainen kirjani Tie sisäiseen ihmisyyteen julkaistaan syksyllä 2016. Olen omistanut sen kirjoittamiselle kuluneen vuoden. Halusin kirjoittaa kirjan, joka voisi ohjata lukijansa kädestä pitäen tietoiseksi itsestään, elämästään ja voimavaroistaan. Itse etsin tällaista kirjaa pitkään, ja koska en löytänyt sitä, oli minun itse kirjoitettava sellainen.

Tein parhaani, ja koen, että kirjasta tuli juuri niin hyvä kuin miltä se kuulostaa! Se alkaa aivan yksinkertaisista havainto- ja keskittymisharjoituksista ja päätyy siihen, kuinka lukija voi oivaltaa todellisen itsensä. Kirja ruokkii lukijan luovuutta ja vapautta. Se on matkaopas, joka auttaa ymmärtämään ja kokemaan tietoisesti maailmassa ja itsessä olevat voimat sekä haasteet. Tämä kirja saattaa olla juuri se, jonka ansiosta lukijasta tulee oma-aloitteinen, ja hän oppii luottamaan omaan arviointikykyynsä siinä määrin, ettei hänen enää tarvitse etsiä opettajaa tai lukea kymmeniä kirjoja ymmärtääkseen itseään ja elämää.

Tämä kirja on erityinen juuri siksi, että se pohjautuu ikuiseen viisauteen, mutta on kirjoitettu nykypäivän kielellä ilman vaikeasti ymmärrettäviä käsitteitä. Kirja ei ainoastaan kerro läsnäolon voimasta, luovuudesta ja meditaatiosta, vaan antaa selkeät ja kaikille ymmärrettävät ohjeet näiden sekä muiden elämän tärkeimpien asioiden kokemiseen. Kirjassa käsitellään lähes jokaista elämän osa-aluetta, ja siitä löydettyjä oivalluksia voi soveltaa kaikkialla elämässä.

Lukija oppii:

– Olemaan tietoinen kaikkialla, kuten arkipäivässä

– Hidastamaan itseään ja mieltään sekä vähentämään stressiä

– Keskustelemaan, puhumaan ja kuuntelemaan tietoisena

– Välineet kehittää luovuuttaan ja oppimistaan

– Tutustumaan omaan persoonaansa ja kehittämään sitä

– Havainnoimaan ajatuksiaan, tunteitaan sekä halujaan ja muuntamaan niitä rakentavimmiksi, myös ulkoisessa elämässään

– Ajattelemaan sekä tuntemaan itsenäisesti ja erottamaan tämän automaattisesta ajattelusta ja tuntemisesta

– Meditoimaan ja oivaltamaan todellisen itsensä

Ihmisyyteen