Privacy Policy for Huikerrus

Tietosuojaseloste 25.5.2018

Rekisterinpitäjä:

Heidi Leponiemi

Vaasankatu 2 B 34

00500 Helsinki

heidi@huikerrus.com

+358 50 336 2799

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. En tee käyttäjiä koskevia profilointeja.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

– yrityksemme, siis minä itse

– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi:

– verkkokaupan tiedostoissa

– kirjanpitoaineistossa

Sinulla on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot

– oikeus tietojen oikaisemiseen

– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

– oikeus vastustaa käsittelyä

– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Merchant info
Huikerrus