Privacy Policy for Verkkokauppa Hevoseni ja Koirani vuosi

Rekisteriseloste

Luotu 24.5.2018. Päivitetty 14.12.2020 ja 13.2.2021.

 1. Rekisterinpitäjä Hevoseni vuosi on osa Luova maalainen yritystä. Luova maalainen, Murtoniementie 27, 34870 Visuvesi Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Anna Häyrynen, Murtoniementie 27, 34870 Visuvesi, puh. 045 676 7419, anna (a) luovamaalainen.net

 2. Rekisteröidyt Verkkokauppa Hevoseni ja Koirani vuosi asiakasrekisteri.

 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus Rekisteröinnin perusteena on Hevoseni ja koirani vuosi verkkokaupan käyttö. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä anonyymisti tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää palveluista kertomiseen, mainontaan ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot: Nimi, Mahdollinen yrityksen nimi tilattaessa yritykselle, Osoite, Sähköposti, Puhelinnumero Tarpeettomat tiedot poistetaan. Asiakastiedot: Tiedot ostetuista tuotteista tai palveluista

 5. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Anna Häyrynen, Murtoniementie 27, 34870 Visuvesi, anna (a) luovamaalainen.net Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 6. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: Asiakkaalta itseltään Hevoseni ja Koirani vuosi verkkokaupan kautta.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Luovutamme Hevoseni vuosi -verkkokauppaa koskevia tietoja yritykselle Kata’s Trophy, sillä Hevoseni vuosi ja Koirani -verkkokauppa toimii yhteystyössä Kata’s Trophy -yrityksen kanssa tuottaen verkkokaupan tuotteita sekä toimittaen niitä asiakkaille. Yritys Kata’s Trophy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

  Mailchimp – uutiskirje Holvi – Hevoseni vuosi verkkokauppa ja laskutus

 8. Käsittelyn kesto Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 9. Henkilötietojen käsittelijät Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (Mailchimp). Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Merchant info

Verkkokauppa Hevoseni ja Koirani vuosi

info@hevosenivuosi.net
Business ID: 1836097-9
VAT ID: FI18360979