English

Viiden hehtaarin sijoitus hiilipörssiin

€4,000.00

Product description

viisi hehtaaria ennallistettua suota sitoo vuodessa vähintään 4400 kiloa hiiltä. Tällä voi kattaa suomalaisen keskimääräiset elämän aikaiset päästöt. Sijoittamastasi summasta 70% käytetään suoraan ennallistamistyöhön, 10% Hiilipörssin ylläpitoon ja ilmastotyöhön, 10% kehittämiseen ja markkinointiin sekä loput 10 % soiden ennallistamista tukevaan tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan sekä kansalaistoimintaan.

Hiilipörssin kauppapaikka