English

Viiden hehtaarin sijoitus hiilipörssiin

€4,000.00

Product description

viisi hehtaaria ennallistettua suota sitoo vuodessa vähintään 4400 kiloa hiiltä. Tällä voi kattaa suomalaisen keskimääräiset elämän aikaiset päästöt. Sijoittamastasi summasta 65% menee suoraan ennallistamistyöhön, 20% ilmastotyöhön ja Hiilipörssin ylläpitoon ja loput 15 % ympäristötaiteeseen ja paikallisyhteisön kehittämiseen.

Hiilipörssin kauppapaikka