Terms and conditions for Hengähdys - Anneli Kaunislehto

Hengähdyksen verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdot Päivitetty 18.3.2020

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin Verkkokaupan tilaus- ja toimitusehtoihin. 1. Tilattu digitaalinen palvelu, jonka sisältö, julkaisuaikataulu ja kokonaishinta on kuvattu tuotekuvauksessa (Holvi verkkokauppa) 2. Palvelun tuottaja on Toiminimi Hengähdys (1624713-9) Anneli Kaunislehto hengahdys@gmail.com, www.hengahdys.fi. Puhelin 040-5685681 (vain tekstiviestit) 3. Etämyyntiä koskevan lain mukaan kuluttajalla on oikeus perua tilaus 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vahvistamisesta, tietyin ehdoin. Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta.

4.Tilauksen maksun, so. Hengähdys verkkopankissa/Holvi, jälkeen tilaajan sähköpostiin saama kuitti toimii tilausvahvistuksena. Verkkokaupassa tehdyn tilauksen voi maksaa hyväksytyillä kansainvälisillä luottokorteilla, suomalaisilla pankkitunnuksilla. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu, eli kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä tietojasi (Holvi). Tilauksen yhteydessä kuluttaja hyväksyy ilmoitetun aikataulun, jolla palveluun liittyvät materiaalit julkaistaan kuluttajan käyttöön. Kuluttajalla on oikeus perua kauppa ennen ensimmäisten materiaalien julkaisua. Tällöin palvelun tarjoajalla on oikeus pidättää palvelun toimittamiseen liittyvien kulujen osuus maksusta. Kun materiaalien julkaisu on alkanut, kauppaa ei enää voi perua. Osallistumisoikeutta livemeditaatioihin sekä tallenteiden katsomista ei voi siirtää toiselle henkilölle. Hengähdyksen livemeditaatioiden sisältöihin, videoihin ja muuhun kirjalliseen ja sähköiseen materiaaliin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Hengähdykselle . 5) Tämän sopimuksen tarkoittama digitaalinen palvelu on yhteensopiva kaikkien nykyaikaisten web-selainohjelmistojen kanssa ja vaatii täten tietokoneen, älypuhelimen tai tablet-laitteen toimiakseen. Kuluttaja vastaa itse soveltuvan laitteen ja selainohjelmiston hankkimisesta sekä kaikista tähän liittyvistä kuluista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisesta kuluttajalla käytössä olevan laitteiston ja palvelun yhteensopimattomuudesta. 6) Palvelut eivät sovellu akuutissa henkisesti vaikeassa elämäntilanteessa oleville tai mielenterveysongelmista kärsiville. Kurssi ei ole terapiaa tai psyykkisten ongelmien hoitoa eikä se korvaa niitä. 7) Jokainen osallistuu meditaatioihin omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kuluttajalle mahdollisesti aiheutuvista terveysongelmista.

8) Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen, siinä ilmenevien mahdollisten epäselvyyksien selvittämiseen ja asiakkaan kanssa viestintään.

  1. Työtaistelu, räjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu sopijapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure), joka kohdistuu Hengähdykseen tai tämän toimittajaan tai alihankkijaan, vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

  2. Hengähdys ei vastaa mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyden tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Hengähdys ei vastaa palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hengähdys ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä, ettei palvelu toimi. Kaikissa tapauksissa Hengähdyksen korvausvastuu rajoittuu sen asiakkaalta 6 kuukauden aikana saamiin maksuihin.

  3. Hengähdyksellä on oikeus tehdä muutoksia näihin sopimusehtoihin. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai verkkosivuilla vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaanastumista. Asiakkaalla on oikeus ennen muutoksen voimaantuloa irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantuloajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset, mikäli käyttää palvelua muutoksen voimaantulon jälkeen.

  4. Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan meihin yhteydessä. Mahdolliset riitatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus viedä riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ellei riitatilannetta saada ratkaistua neuvottelemalla, se ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Merchant info

Hengähdys - Anneli Kaunislehto

hengahdys@gmail.com
Business ID: 1624713-9
VAT ID: FI16247139