English

Kannatusjäsenmaksu yhteisöille

Pisteen jäsenistö

€200.00

Product description

Jos yhteisösi haluaa kannattaa Pisteen toimintaa, se voi liittyä kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hae kannatusjäsenyyttä vapaamuotoisella sähköpostilla osoitteeseen pistery@gmail.com ennen maksun maksamista. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsenmaksu yhteisöille on 200€/vuosi.

Monitaideyhdistys Piste