English

Kannatusjäsenmaksu yksityishenkilöille

Pisteen jäsenistö

€50.00

Product description

Jos haluat kannattaa Pisteen toimintaa, muttet toimi ammattitaiteilijana/taidekasvattajana tai et halua osallistua aktiiviseen toimintaan, voit liittyä kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hae kannatusjäsenyyttä vapaamuotoisella sähköpostilla osoitteeseen pistery@gmail.com ennen maksun maksamista. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsenmaksu yksityishenkilöille on 50€/vuosi.

Monitaideyhdistys Piste