English

Kouluvihkoja, pienet - A school notebook, small version

€12.00

Includes a digital download
Report content
Product description

Ilman vihkoja on kovin vaikeaa kirjoittaa mitään muistiin. 100 kpl pikkuvihkoja


Without something to write on, it’s hard to memorise everything. 100 pcs of exercise books

FSE - Finnish Special Education in Africa ry