English

Fiktion kannatusjäsenmaksu 2021

Fiktion jäsenmaksut

€50.00

Product description

Yritykset ja yhteisöt voivat liittyä Fiktion kannatusjäseneksi. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kannattavien yhteisöjäsenten jäsenmaksu on kymmenkertainen henkilöjäseniin verrattuna. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Fiktio tickets