English

Fiktion ainaisjäsen

Fiktion jäsenmaksut

€50.00

Product description

Fiktion vuoden 2021 jäsenmaksu on 5 euroa. Jäsenellä on mahdollisuus vapautua maksamasta vuotuisen jäsenmaksun maksamalla niin sanottu ainaisjäsenmaksu, joka on kulloinkin voimassa oleva jäsenmaksu 10-kertaisena.

Fiktio tickets