Terms and conditions for Sijoita kestävästi maailmaan! Investera i en hållbar värld!

Suomi:

Rahankeräysluvan numero: RA/2019/712. Luvan toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 27.08.2019–31.08.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään kehitysyhteistyön toteuttamiseen Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Varainkeräykseen ja tähän sivustoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä: tiina.huvio@ffd.fi*

Svenska: Tillståndets nummer och datum för beviljande: RA/2019/712., Tillståndsinnehavare: Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development ry Tillståndsgivare: Polisens Lotteriförvaltning Penninginsamlingstillståndet beviljat för följande tid och område: 27.08.2019–31.08.2022, hela Finland (förutom Åland). Gåvans användningsområden: De insamlade medlen går till utvecklingsprojektens egenfinansieringsandel. Utvecklingsprojekten implementeras i Afrika, Asien och Latinamerika. Programmets mål är att minska fattigdom genom stärkandet av de lokala producentorganisationerna och genom att höja deras produktion, inkomster och påverkansmöjlighet.

English: Fundraising permit and fundraising information Authorization number and date of issue: RA/2019/712, 27. 08.2019 Licensee: Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development Author: Police Board Lottery Authority Time and area of collection: 27.8.2019 - 31.8.2022, the whole country except Åland. Purpose and Area of Use of Funds: The funds raised will cover the self-financing portions of the association's development cooperation projects. Development projects are located in Africa, Asia and Latin America. The aim of the program is to reduce poverty by strengthening producer organizations in developing countries and improving the production, income and influence of partner organizations. All projects support four general objectives: (1) capacity building for producer organizations, (2) institutional development, (3) political advocacy, and (4) improving the financial position of producers. In addition, the cross-cutting objectives of the projects are the promotion of gender equality and sustainable use of the environment.

Merchant info

Sijoita kestävästi maailmaan! Investera i en hållbar värld!